Την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της Lannet από σήμερα 30 Ιουνίου αποφάσισε το Χ.Α. σε συνεννόηση με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και μετά και από σχετικό αίτημα της διοίκησης της εταιρείας. Νωρίτερα η διοίκηση της Lannet σε σχετική της ανακοίνωση ανέφερε: “Η εταιρεία αντιμετωπίζει τις τελευταίες ημέρες προβλήματα ρευστότητας, που οφείλονται στην μη συνέχιση του προγράμματος χρηματοδότησης, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται παρενέργειες στην εύρυθμη καθημερινή λειτουργία της. Η Διοίκηση επεξεργάζεται διάφορα σχέδια για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας της και την υλοποίηση του επιχειρησιακού της σχεδίου”.