Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες Ανασυγκρότησης σε Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΠΕ, χθες 14 Φεβρουαρίου 2011.

Νέος Πρόεδρος του Δ.Σ. ανακηρύχθηκε ο Δημήτρης Παπαϊωάννου (Οktabit ΑΕ) ενώ καθήκοντα ταμία ανέλαβε ο Βασίλης Ορφανός (PC Systems AΕ). Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τα υπόλοιπα μέλη παραμένει ως έχει: Α΄ Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, Γιάννης Θεοδωρόπουλος (Datacon AE), Β΄ Αντιπρόεδρος, Γιώτα Παπαρίδου (Forth-Crs AE), Γενικός Γραμματέας, Γεώργιος Καρανικολός (Knowledge Broadband Services AE), Ειδική Γραμματέας, Ευτυχία Κουτσουρέλη (Info-Quest ΑΕΒΕ), Μέλος ΔΣ, Αριστοτέλης Άννινος, A.E. (Διάλογος – Speech Communications), Μέλος ΔΣ, Ελένη Παπανδρέου (Intersys AE) Μέλος ΔΣ, Ιωάννης Τσιαδής (OTS AE), Μέλος ΔΣ, Κωνσταντίνος Φωτεινόπουλος (Byte Computer ABEE).