Η Intracom Holdings, σε συνέχεια των ανακοινωθεισών παραιτήσεων των Κωνσταντίνου Γ. Δημητριάδη και Νικολάου-Σωκράτη Λαμπρούκου από το Δ.Σ. της εταιρείας, ανακοίνωσε πως το Δ.Σ. δεν θα προβεί σε αντικατάσταση των δύο παραιτηθέντων μελών του, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 2 του καταστατικού της εταιρείας.

Το νέο εξαμελές Δ.Σ. ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως: Σωκράτης Π. Κόκκαλης, Πρόεδρος Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος, Δημήτριος ΧΡ. Κλώνης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Αναπλ. Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος, Γεώργιος Αρ. Αννινος, Εκτελεστικό Μέλος, Κωνσταντίνος Γ. Αντωνόπουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Σωτήριος Ν. Φίλος, Αν. Μη Εκτελεστικό Μέλος, Δημήτριος Κ. Χατζηγρηγοριάδης, Αν. Μη Εκτελεστικό Μέλος.