Επιχειρώντας να κάνει πραγματικότητα την επίτευξη και εφαρμογή των υψηλότερων δυνατών standard, το Open Compute Telco (OCP) Project αναπτύσσει πυρετωδώς τα Open Compute racks.

Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν το Open Compute Telco (OCP) Project σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη αντίστοιχη προσπάθεια, βρίσκεται στην “καρδιά” του όλου project: Δεν αναζητά ή προσπαθεί να αναπτύξει κάποιας μορφής νέου hardware. Αντιθέτως, ο βασικός στόχος του είναι να εξαλείψει τα πάσης φύσεως εμπόδια που δυσκολεύουν την ευρύτερη διαδικασία υιοθέτησης του υφιστάμενου Open Compute εξοπλισμού και δη στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Μια από τις βασικές προτεραιότητες του OCP είναι να αναζητήσει, να ανιχνεύσει και να καταγράψει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις που υπάρχουν σήμερα στην αγορά των telcos. Στη συνέχεια, να προχωρήσουν στις απαιτούμενες διαδικασίες διαφοροποίησης και ταυτόχρονα να αντιληφθούν εγκαίρως τα πλεονεκτήματα που το OCP είναι σε θέση να εισφέρει στους ίδιους τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους. Παρόλα αυτά, το τελευταίο αποδεικνύεται στην πράξη περισσότερο δύσκολο απ’ ότι αναμενόταν προκειμένου να υλοποιηθεί.

Γιατί οι telcos ακολούθησαν το OCP;
Ήταν Ιανουάριος του 2016 όταν ένας σεβαστός αριθμός ορισμένων εκ των μεγαλύτερων παρόχων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών –συμπεριλαμβανομένων των Deutsche Telekom, EE, SK Telecom, AT&T, Verizon κ.ά.- αποφάσισαν να αποτελέσουν μέλη του OCP, συμβάλλοντας καταλυτικά στην… γέννησή του. Σήμερα, δίχως αμφιβολία, τα telecom data centers αντιμετωπίζουν μια σειρά από έντονες όσο και συγκεκριμένες προκλήσεις. Σε αντίθεση με τα αντίστοιχα cloud και colocation data centers, τα αντίστοιχα των τηλεπικοινωνιών συχνά-πυκνά πρέπει να συμμορφώνονται με πρόσθετες περιβαλλοντικές, αλλά και φυσικές απαιτήσεις, που με τη σειρά τους επιβάλλονται είτε από την ύπαρξη ξεκάθαρης νομοθεσίας είτε εξαιτίας εσωτερικών πολιτικών και στρατηγικής. Για παράδειγμα, το “Vanilla” OCP kit, απλά, δεν μπορεί να αξιοποιηθεί σε τέτοια περιβάλλοντα. Τελεία! Οπότε, προκύπτει, αβίαστα το ερώτημα: “Τι ακριβώς είναι αυτό που ενοχλεί τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους;” Σε πρώτο βαθμό, η συμμόρφωσή τους με το σύστημα Network Equipment Building System (NEBS), ένα σετ από τεχνικές απαιτήσεις που με τη σειρά τους έχουν δημιουργηθεί από την Bell Labs έτσι ώστε να καταστούν τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα εξαιρετικά ανθεκτικά.

Το NEBS έλκει την δημιουργία του στα…. μακρινά ’70s ώστε να διαβεβαιώσουν πως ο εξοπλισμός του γραφείου μπορεί να συνδεθεί σε έναν τοπικό τηλεφωνικό κέντρο. Με το πέρασμα του χρόνου, μετεξελίχθη στο πλέον κοινό σετ από κανόνες και οδηγίες αναφορικά με την ασφάλεια και το σχεδιασμό του περιβάλλοντος που εφαρμόζονται στον ευρύτερο τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό. Μπορεί να μην αποτελεί νομική απαίτηση, εντούτοις όμως θα μπορούσε και να είναι. Το NEBS περιλαμβάνει διατάξεις για την αντοχή στη φωτιά, τη σεισμική σταθερότητα, την ηλεκτρομαγνητική θωράκιση, την υγρασία και το θόρυβο, οι οποίες πρέπει να λαμβάνονται πάντοτε υπόψη κατά τη διαδικασία του σχεδιασμού του αντίστοιχου εξοπλισμού που απευθύνεται στους telcos.

Ορισμένες από τις απαιτήσεις της NEBS έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τη φιλοσοφία του OCP, η οποία -ειρρήσθω εν παρόδω- σε πρώτο πλάνο επικεντρώθηκε στη βελτιστοποίηση του κόστους, στην ταχύτητα ανάπτυξης και στη χρηστικότητα. Το OCP συχνά αντιμετωπίζεται με την λογική ότι δίνει προτεραιότητα στην αποδοτικότητα έναντι της αξιοπιστίας, θεωρώντας την ανθεκτικότητα ως κάτι που πρέπει να παρέχεται στο επίπεδο του λογισμικού, το οποίο και “τρέχει” σε διπλό εξοπλισμό χαμηλού κόστους. Βέβαια, υπήρξαν ορισμένες ανησυχίες σχετικά με την ισχύ, δεδομένου ότι το αρχικό κιτ OCP δεν σχεδιάστηκε για διανομή ισχύος τέτοιας που παραδοσιακά χρησιμοποιείται στο χώρο των τηλεπικοινωνιών.

Αντοχή και λειτουργία σε extreme καταστάσεις
Αναφορικά με το πρώτο προϊόν Open Compute που αναμένεται να περάσει από τη διαδικασία υιοθέτησής του είναι το -περίφημο- Open Rack, ενώ την ίδια στιγμή η προσπάθεια να τηρηθούν οι κατευθυντήριες γραμμές του NEBS έχει αναγκάσει τους μηχανικούς να ασχολούνται διαρκώς με το εν λόγω project. Ο Fernando Oliveira, cloud αρχιτέκτονας στην Verizon και ένας από τους ιθύνοντες του έργου, έχει αναφέρει πως με βάση την έρευνά που είχε προηγηθεί αποδείχθηκε ότι ένα και μόνο ενιαίο ράφι OCP δεν θα μπορούσε να περάσει ποτέ με επιτυχία μια σεισμική δοκιμή.

Παρόλα αυτά, η κατάσταση ήταν εντελώς διαφορετική όταν τρία ράφια είχαν βιδωθεί μαζί, καθώς κατάφεραν να παραμένουν συμπαγή ακόμη κι εάν είχαν βιώσει τις πλέον έντονες όσο και απαιτητικές προσομοιώσεις. Η Nokia, στην οποία και ανήκουν τα Bell Labs έπειτα από την εξαγορά της μητρικής της εταιρείας Alcatel-Lucent, επέλεξε μια διαφορετική προσέγγιση: Ως μέρος του Telco Project, αποφάσισε να “κτίσει” ένα ανθεκτικό σε σεισμικές δονήσεις OCP rack χρησιμοποιώντας τα υπάρχοντα στοιχεία ενός “παραδοσιακού” rack, όπως λ.χ. οι θέσεις και οι βραχίονες, απλά άλλαξε εντελώς τις διαμορφώσεις τους και τα δοκίμασε μέχρι… εξαντλήσεως. Προκειμένου να συμμορφωθεί με τις οδηγίες για την αντοχή στη φωτιά, το Telco Project προχώρησε στην επανεξέταση των πυροσβεστικών σωμάτων, όσο και των πυρίμαχων υλικών και επενδύσεων. Η Nokia συνέχισε να εισάγει θωράκιση EMI στο επίπεδο υπολογιστικής έλξης ταυτόχρονα με την αντίσταση στη φωτιά.Όπως έχουν τονίσει εξειδικευμένα στο hardware στελέχη της Nokia, η εν λόγω προσέγγιση έχει διαταράξει σημαντικά τη ροή του αέρα, αλλά ευτυχώς όχι σε τέτοιο σημείο ώστε να αποτελέσει κίνδυνο πυρκαγιάς από μόνο του! Ακόμα και το σχέδιο που αφορά στην καλωδίωση για το rack απαιτούσε ορισμένες αλλαγές και βελτιώσεις. Ένας τυπικός server απαιτεί μόνο μία σύνδεση Ethernet και η OCP πιέζει για μικρότερα μεγέθη 100G θυρών Ethernet. Οι τηλεπικοινωνιακές συσκευές απαιτούν έως και τέσσερις συνδέσεις κάθε μια.

Απαιτούνται πρόσθετα βήματα και ρυθμίσεις
Τα ιδρυτικά μέλη του OCP έχουν καταστήσει σαφές και σε κάθε τόνο πως δεν επιθυμούν να αποτελέσουν ή ακόμη και να μεταβληθούν σε επίσημο φορέα ή όργανο τυποποίησης. Πόσο, μάλλον, από τη στιγμή κατά την οποία η συγκέντρωση ενός αξιοπρόσεκτου αριθμού ηγέτιδων τηλεπικοινωνιακών εταιρειών θα αποτελούσε σίγουρα μιας πρώτης τάξεως στόχο για κάθε ρυθμιστική αρχή που ασχολείται με την καταπολέμηση και της εφαρμογής και θέσπισης αντιμονοπωλιακών κανόνων.Αυτό που θέλει, όμως, να δημιουργήσει είναι μια ενιαία, διεθνής λίστα απαιτήσεων. Εντούτοις, όμως, αυτή η προσπάθεια ενδεχομένως να απαιτεί την απομάκρυνση από την παράδοση και τα τετριμμένα…

Οι κρίσιμες απαιτήσεις στον τομέα των τηλεπικοινωνιών εξακολουθούν να μην είναι απολύτως σαφείς. Και μπορεί να αποδειχθεί ότι οι εν λόγω απαιτήσεις οφείλονται σε μια ενημέρωση που βασίζεται στις τρέχουσες βέλτιστες πρακτικές.Παραδοσιακά, εξάλλου, οι απαιτήσεις των τηλεπικοινωνιών σχετίζονται με την ανθεκτικότητά τους στις σεισμικές δονήσεις, παράλληλα σχετίζονται με τη φωτιά και άλλες φυσικές καταστροφές, καθώς το telco δίκτυο οφείλει να είναι αξιόπιστο και εξαιρετικά διαθέσιμο σε κάθε δύσκολη ή απαιτητική στιγμή.

Δείτε για παράδειγμα, τους διαδικτυακούς γίγαντες, λ.χ. το Facebook, την Google κ.ά. Διακρίνονται από εξαιρετικά αξιόπιστη υποδομή, η οποία και πάντοτε είναι διαθέσιμη. Σε περίπτωση, όμως, που αυτές “πέσουν”, τίτε αυτομάτως δημιουργείται πανικός. Υπό αυτό το πρίσμα, τα στελέχη που ασχολούνται με το OCP βρίσκονται σε μια φάση κατά την οποία εξετάζουν εάν έχουν κατασταλάξει στις κατάλληλες απαιτήσεις ή εάν πρέπει να εξετάσουν τις απαιτήσεις και το σχεδιασμό από μια διαφορετική οπτική γωνία και εάν απαιτείται ριζική αναθεώρηση των πραγμάτων και δεδομένων.