Με δύο ομολογιακά δάνεια αξίας 78,46 εκατ. ευρώ και 176,5 εκατ. ευρώ αντίστοιχα αναχρηματοδοτεί τον δανεισμό της η Forthnet, κατόπιν σχετικής απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.

Τα δάνεια θα έχουν οκταετή διάρκεια, κυμαινόμενο επιτόκιο και θα καλυφθούν από τις διοργανώτριες τράπεζες (Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Τράπεζα και Τράπεζα Αττικής). Η έκδοση των δανείων και η κάλυψή τους από τις διοργανώτριες τράπεζες προϋποθέτουν την εξόφληση 70 εκατ. ευρώ (21,5 εκατ. ευρώ για τη Forthnet και 48,5 εκατ. ευρώ για τη Forthnet Media) από τις υφιστάμενες αντίστοιχες δανειακές υποχρεώσεις τους. Για την αποπληρωμή των υποχρεώσεων αυτών, η Forthnet ενέκρινε την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, συνολικού ύψους μέχρι και 99 εκατ. ευρώ, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της.