Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της πρόσφατης ετήσιας έκθεσης «E-Invoicing/ E-Billing: Significant market transition lies ahead» της Billentis, στην οποία καταγράφονται τα τελευταία στοιχεία, νούμερα και τάσεις στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά ηλεκτρονικής τιμολόγησης, «ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν αποτελεί πλέον επιλογή αλλά επιτακτική ανάγκη».

Είναι χαρακτηριστικό, δε, ότι ο αριθμός των πάροχων λύσεων ηλεκτρονικής τιμολόγησης υπερπολλαπλασιάστηκε τα τελευταία 20 χρόνια, ενώ, όπως εκτιμούν οι αναλυτές, ο τζίρος του κλάδου θα αυξηθεί από τα τωρινά 3,3 στα 16,1 δισ. ευρώ έως το 2024.
Ένα πράγμα κάνει πολύ ξεκάθαρο η μελέτη: η επικράτηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης είναι δεδομένη. Επομένως, το πιο σημαντικό καθήκον για τις επιχειρήσεις του κλάδου συνεχίζει να είναι η απλοποίηση χειρισμού των προγραμμάτων τους, αλλά και η επέκταση της λειτουργικότητας και συμβατότητάς τους με άλλα συστήματα.