Οι επιχειρήσεις υπηρεσιών πληροφορικής εμφανίζονται ανθεκτικές στην κρίση, με αιχμή τις ΜμΕ του κλάδου, οι οποίες αύξησαν τις πωλήσεις τους κατά 6% ετησίως την περίοδο 2009-2014, σύμφωνα με μελέτη της Εθνικής Τράπεζας για τις ΜμΕ του κλάδου της Πληροφορικής.

Η υπεροχή των ΜμΕ Πληροφορικής αντικατοπτρίζεται αφενός σε όρους ανάπτυξης με το 69% του τομέα να δηλώνει αναπτυξιακούς στόχους, έναντι 42% για το σύνολο των ΜμΕ. Αφετέρου αποτυπώνεται σε όρους εξωστρέφειας με τις εξαγωγές να καλύπτουν το 15% των πωλήσεων του τομέα, έναντι 9% για το σύνολο των ΜμΕ. Σύμφωνα με τη μελέτη, ο κλάδος την Πληροφορικής στην Ελλάδα, μετά από μια περίοδο επιβράδυνσης των πωλήσεων της τάξης του 10% ετησίως το διάστημα 2009-2011, αναπτύχθηκε με μέσο ετήσιο ρυθμό της τάξης του 3% κατά την τελευταία τετραετία. Η μελέτη διαπιστώνει ότι, συνολικά, ο κλάδος της Πληροφορικής αποτελεί ένα από τα πλέον δυναμικά και τεχνολογικά εξελιγμένα κομμάτια του ελληνικού επιχειρείν, καθώς το 12% των πωλήσεων πραγματοποιούνται μέσω e-commerce. Τέλος, τονίζεται ότι συνολικά, ο εγχώριος κλάδος υπηρεσιών Πληροφορικής δεν φαίνεται να έχει αξιοποιήσει τη δυναμική των επενδύσεων Πληροφορικής και παραμένει πολύ μικρό κομμάτι της οικονομίας – καλύπτοντας το 0,5% του ΑΕΠ και το 0,4% της απασχόλησης (έναντι 2% του ΑΕΠ και 1,5% της απασχόλησης στην Ε.Ε.).