Μέσα σε ένα περιβάλλον μακροοικονομικής αστάθειας και χρηματοοικονομικής δυσπραγίας, ο όμιλος SingularLogic κατάφερε το 2012 να διατηρήσει θετική λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) 852 χιλ. ευρώ, ενώ ολοκλήρωσε το στρατηγικό επανασχεδιασμό του και μια ριζική λειτουργική αναδιάρθρωση, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για σημαντική και βιώσιμη ανάκαμψη της κερδοφορίας το 2013.

Το 2012, η SingularLogic κατόρθωσε να συγκρατήσει το ρυθμό μείωσης των πωλήσεών της στο 5% (56 εκατ.), τη στιγμή που η IDC εκτιμά ότι η κάμψη στην ελληνική αγορά πληροφορικής θα ανέλθει σε 13% το 2012. Επιπλέον, οι καθαρές λειτουργικές ταμειακές ροές παρέμειναν θετικές.
 
Επιπλέον, η εταιρεία επιβεβαίωσε τη  σταθερή της προσήλωση στην ανάπτυξη και την επιχειρηματική ευελιξία, προχωρώντας σε λειτουργική αναδιάρθρωση με στόχο την επικέντρωση τόσο σε δραστηριότητες όπου κατέχει ηγετική θέση και υψηλά μερίδια αγοράς, όσο και στους τομείς του Outsourcing και Cloud Computing.

Στο πλαίσιο της προσαρμογής στην τρέχουσα οικονομική συγκυρία, ο όμιλος προχώρησε σε μη ταμειακές διαγραφές στοιχείων ενεργητικού συνολικού ύψους 35.8 εκατ. ευρώ.