Γρήγορες συναλλαγές χωρίς τη χρήση μετρητών προσφέρει η τεχνολογία MasterCard PayPass σύμφωνα με τη 14η έρευνα MasterCard Barometer.

Η τεχνολογία ανέπαφων πληρωμών MasterCard PayPass παρέχει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να ολοκληρώσουν τις συναλλαγές τους, χωρίς να χρειάζεται να περάσουν τη μαγνητική ταινία της κάρτας MasterCard από τα ειδικά τερματικά, ενώ για πληρωμές έως και 25 ευρώ δεν απαιτείται η χρήση υπογραφής. Όπως αποκαλύπτει η έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα, από τη MasterCard και τη Focus Bari από το Σεπτέμβριο έως και τον Οκτώβριο του 2012, η τεχνολογία MasterCard PayPass, η οποία παρουσιάστηκε στην ελληνική αγορά τον Ιούλιο 2012, κερδίζει σταθερά την προσοχή των καταναλωτών, οι οποίοι δηλώνουν σε ένα σημαντικό ποσοστό (25%), πως η τελευταία θα διευκολύνει τη χρήση πλαστικού χρήματος, προσφέροντάς τους πολλαπλά πλεονεκτήματα (40%).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι Έλληνες καταναλωτές αναγνωρίζουν ως κυριότερα πλεονέκτημα της τεχνολογίας MasterCard PayPass την αυξημένη ταχύτητα των συναλλαγών (24%), καθώς και το γεγονός πως απαλλάσσονται από την ανάγκη να κρατούν μετρητά για να ολοκληρώσουν τις αγορές τους (21%). Επιπλέον, η ευκολία των πληρωμών (17%) καθώς και η μεγαλύτερη ασφάλεια (16%) αποτελούν αξιοσημείωτα οφέλη που οι καταναλωτές απολαμβάνουν, πραγματοποιώντας τις συναλλαγές τους μέσω της τεχνολογίας MasterCard PayPass. Ωστόσο, παρατηρείται και ένα σημαντικό ποσοστό των ερωτηθέντων (57%), το οποίο δεν φαίνεται να μπορεί να προσδιορίσει ακόμη τα οφέλη της νέας τεχνολογίας MasterCard PayPass, πιθανότατα επειδή, είτε δεν τη γνωρίζει, είτε δεν έχει εξοικειωθεί με αυτήν. Τέλος, η βασικότερη πηγή ενημέρωσης όσων γνωρίζουν τη νέα τεχνολογία είναι το διαδίκτυο (26%), με την τηλεόραση να βρίσκεται στη δεύτερη θέση (25%).