Στα επίπεδα των 5,3 δις. δολ. αναμένεται να διαμορφωθεί μέχρι το 2024 η παγκόσμια αγορά λύσεων για «έξυπνους» δρόμους, έναντι 552 εκατ. που ήταν πέρυσι, σύμφωνα με τα αποτελέσματα νέας μελέτης που διενήργησε η Navigant Research.

Σύμφωνα με την τελευταία, κατά την προσεχή διετία προβλέπεται η σταδιακή ανάπτυξη του πλήθους της ανάπτυξης μεγάλης κλίμακας τεχνολογιών «έξυπνων» δρόμων, η οποία θα ακολουθηθεί από την επιτάχυνση του αριθμού των συσκευών και εν γένει συστημάτων, καθώς οι σύγχρονες πόλεις εξετάζουν τρόπους για τη δημιουργία ευκαιριών που θα αφορούν καινούριες εφαρμογές και υπηρεσίες. Όσο για την διαρκή ανάπτυξη στον τομέα των δυνατοτήτων των ίδιων των δικτύων (συμπεριλαμβανομένων των 4G και 5G), με την ταυτόχρονη ενίσχυση της διαλειτουργικότητας κατά μήκος διαφορετικών δικτύων αναμένεται να συνεισφέρουν στην μετεξέλιξη της νέας ψηφιακής κάλυψης των δρόμων των πόλεων.

Όπως τόνισε ο Eric Woods, Διευθυντής ερευνών της Navigant Research: «Οι δρόμοι των πόλεων μετατρέπονται σταδιακά σε έναν ιδιαίτερα σημαντικό χώρο για την καθιέρωση του IoT ως ένα καινούριο ψηφιακό τοπίο των διασυνδεδεμένων συσκευών. Η δε ικανότητα για την συλλογή, τη διαχείριση και ανάλυση των δεδομένων από πολλαπλές πηγές μεταβάλλεται σε κρίσιμο παράγοντα στη νέα προσέγγιση της διαχείρισης των πόλεων, καθώς επίσης και την πρόβλεψη για την διασφάλιση και παροχή καλύτερης πληροφόρησης προς τους κατοίκους, επισκέπτες και τις επιχειρήσεις.