Ο ανταγωνισμός αυξάνεται από τους νέους παίκτες της αγοράς, ενώ το Οutsourcing δεν περιορίζεται πλέον στο ΙΤ και τα contact centers αλλά επεκτείνεται σε ολοκληρωμένες υπηρεσίες εξωτερικής ανάθεσης.

Παγκοσμίως οι εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες Outsourcing προβλέπουν ότι η ζήτηση των υπηρεσιών επεκτείνεται ταχύτατα, ενώ δηλώνουν ότι προσλαμβάνουν προσωπικό και αναζητούν νέες υπηρεσίες, έτσι ώστε να ανταποκριθούν στην αναμενόμενη αύξηση της ζήτησης, σύμφωνα με μία νέα έρευνα που έγινε από το Offshoring Research Network του Duke University και την PricewaterhouseCoopers (PwC).

Από την έρευνα, η οποία βασίστηκε σε δείγμα 514 εταιρειών Οutsourcing από 50 χώρες, προκύπτει ότι ο κλάδος μεταμορφώνεται λόγω της εμφάνισης νέων παρόχων σε όλο τον κόσμο, καθώς και της προσπάθειας των υφιστάμενων εταιρειών Outsourcing να επεκταθούν σε νέες αγορές. Οι εταιρείες Outsourcing στη Βόρειο Αμερική και στην Ινδία, που εδώ και καιρό κυριαρχούν στον κλάδο, αντιμετωπίζουν ανταγωνισμό από τη Λατινική Αμερική, την Ανατολική Ευρώπη και την Ασία σε τομείς υπηρεσιών που ξεκινούν από την ανάθεση της εταιρικής επικοινωνίας (contact centers) και των υπηρεσιών Πληροφορικής και καταλήγουν σε ολοκληρωμένες υπηρεσίες εξωτερικής ανάθεσης (business process outsourcing).

Σύμφωνα με τη μελέτη, ένας μεγάλος αριθμός εταιρειών Outsourcing αναμένει την υπογραφή συμβολαίων ανάπτυξης νέου λογισμικού και παροχής υπηρεσιών Πληροφορικής μέσα στους επόμενους 18 με 36 μήνες. Ταυτόχρονα, ο αριθμός των εταιρειών Outsourcing που πρόκειται να προσφέρουν χρηματοοικονομικές και λογιστικές υπηρεσίες, αλλά  και υπηρεσίες ανθρωπίνων πόρων διπλασιάστηκε σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο. Συνολικά, το 62% των εταιρειών Outsourcing δήλωσε ότι σχεδιάζει να διευρύνει τη γκάμα των παρεχόμενων υπηρεσιών τους.

Αν και η Ινδία παραμένει κορυφαία χώρα στον κλάδο του Outsourcing, άλλες αναδυόμενες οικονομίες θέλουν να επεκταθούν στον κλάδο. Στο πλαίσιο της προσπάθειας αυτής, η κινεζική κυβέρνηση επέλεξε 20 πόλεις ως κόμβους Outsourcing, σε μία προσπάθεια να προσελκύσει περισσότερες επενδύσεις απ’ όλο τον κόσμο, ενώ η κυβέρνηση των Φιλιππίνων δήλωσε ότι το Outsourcing αποτελεί προτεραιότητα για τη χώρα. Παρ’ όλα αυτά, μόνο το 16% των εταιρειών παροχής υπηρεσιών από την Ινδία βλέπει τους ανταγωνιστές από άλλες αναδυόμενες οικονομίες ως απειλή.

Η επίδραση της οικονομικής κρίσης
Σύμφωνα με τη μελέτη, η εξελισσόμενη οικονομική κρίση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία της περικοπής δαπανών και στη βελτίωση της αποδοτικότητας ως δύο από τους πιο σημαντικούς λόγους για Outsourcing, εκτός από εκείνον της πρόσβασης σε εξειδικευμένο προσωπικό.

Επιπλέον, από τη μελέτη προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα:

  • Το 70% των συμφωνιών Outsourcing το 2008 ανανεώθηκαν με τη λήξη του πρώτου συμβολαίου, σε σχέση με το 72% το 2007.
  • Οι κυριότεροι λόγοι για τη λύση των συμβολαίων Outsourcing αποτέλεσαν οι μη ρεαλιστικές προσδοκίες των πελατών και η εν γένει έλλειψη στρατηγικής Outsourcing.
  • Η έννοια του «near-shoring»  αρχίζει να απασχολεί σημαντικά την παγκόσμια Οικονομία, ως η προσέγγιση του Outsourcing για την αποτελεσματικότερη διοίκηση και έλεγχο παραδοσιακά απομακρυσμένων επενδύσεων.

«Ο αυξανόμενος ανταγωνισμός έχει μετατρέψει τον κλάδο του Outsourcing σε έναν παγκόσμιο αγώνα ταχύτητας για την απόκτηση μεριδίου αγοράς», δήλωσε ο Κωνσταντίνος Καρύδης, Partner, Head of Accounting and Tax Compliance της PricewaterhouseCoopers στην Ελλάδα. «Στην Ελλάδα, η δαιδαλώδης και διαρκώς μεταβαλλόμενη νομοθεσία οδηγούν τις επιχειρήσεις στη λύση του Outsourcing των χρηματοοικονομικών και λογιστικών λειτουργιών τους, προκειμένου να εξασφαλίσουν φορολογική και λογιστική συμμόρφωση με τη βοήθεια εξειδικευμένων στελεχών της αγοράς. Ταυτόχρονα, οι ελληνικές εταιρείες αναγνωρίζουν πλέον την αξία του Outsourcing και το υιοθετούν για τις μη κύριες λειτουργίες τους, προκειμένου να αποκτήσουν ταχύτερη και ακριβέστερη πρόσβαση στην πληροφορία και να βελτιώσουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.»