Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2009, η 2η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση".

Ο Προεδρεύων Ειδικός Γραμματέας Ψηφιακού Σχεδιασμού Καθ. Βασίλης Ασημακόπουλος, παρουσίασε τις εννέα μεγάλες κατευθύνσεις δράσεων (“νήματα δράσεων”) και αναφέρθηκε στο γεγονός ότι το Πρόγραμμα “Ψηφιακή Σύγκλιση” είναι “έτοιμο σε όλα τα επίπεδα”, έχοντας ήδη ανοίξει τις πύλες του από τον Οκτώβριο του 2008.

Ήδη σήμερα αξιολογούνται προτάσεις φορέων για νέα τεχνολογικά έργα, ενώ υπάρχουν ανοιχτές Προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού 400 εκ. ευρώ για τους ενδιαφερόμενους. Στην Επιτροπή Παρακολούθησης ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις δράσεις που  κατευθύνονται άμεσα σε πολίτες και επιχειρήσεις και οι οποίες πρόκειται να υλοποιηθούν μέσω της “Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ”.

Δράσεις αυτού του τύπου, αποτελούν βασική επιλογή της Ψηφιακής Στρατηγικής και παρουσιάστηκαν στοιχεία για την μέχρι τώρα υψηλή ανταπόκριση πολιτών και επιχειρήσεων (δράσεις “Δες την Ψηφιακά”, “e-κπαιδευτείτε”, “γονείς.gr”, “e-services” κλπ.). Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, πραγματοποιήθηκε η 8η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος “Κοινωνία της Πληροφορίας” που φέτος ολοκληρώνεται.

Παρουσιάστηκε η διαδικασία κλεισίματος του Προγράμματος, το οποίο αφήνει ως παρακαταθήκη μια Ψηφιακή Ελλάδα που έχει κάνει πια πολύ μεγάλα βήματα τεχνολογικής σύγκλισης, όπως πιστοποιείται από όλους τους διαθέσιμους δείκτες.