Σκοπεύοντας να συμβάλει σε μια ταχύτερη αξιοποίηση του δικτύου 5G και με δεδομένη την πρόσφατη ανακοίνωση του Επιτρόπου της ΕΕ Jean Claude Juncker σχετικά με το Σχέδιο Δράσης της Ευρώπης για το 5G, η Ericsson προσκάλεσε, στο πλαίσιο της συμμετοχής της στο 18ο Συνέδριο InfoCom World, όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στην Ελλάδα, το κράτος, τον ρυθμιστή, τους παρόχους, τους υπόλοιπους κλάδους, την ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα και τους διάφορους φορείς (όπως ΣΕΒ, ΣΕΠΕ κλπ.), να συνεργαστούν για τη συνδιαμόρφωση ενός συγκεκριμένου «Σχέδιου Δράσης για το 5G» για την Ελλάδα.

Σύμφωνα με την Ericsson,  το 5G, μαζί με το Cloud και το ΙοΤ, αποτελούν βασικά εργαλεία επιτυχίας μιας χώρας στην εποχή του Ψηφιακού Μετασχηματισμού της 4ης βιομηχανικής επανάστασης. Για να μπορέσει μια χώρα να βγει νικήτρια σε αυτό το νέο, παγκόσμια ανταγωνιστικό περιβάλλον, επιβάλλεται να υιοθετήσει άμεσα τις νέες τεχνολογίες του 5G, του Cloud και του ΙοΤ, ώστε να βελτιώσει την αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα και ανταγωνιστικότητα της σε όλους ανεξαιρέτως τους κλάδους της οικονομίας. Παρόλο που ο ορίζοντας υλοποίησης εμπορικών δικτύων 5G τοποθετείται στο 2020, επιβάλλεται, σύμφωνα με την Ericsson, να ξεκινήσει άμεσα η διερεύνηση των απαιτήσεων τέτοιων δικτύων, μέσω υλοποίησης περιπτώσεων χρήσης της τεχνολογίας από διάφορους κλάδους σε πραγματικό περιβάλλον.