Το Υπουργείο Οικονομικών προχωρά στη διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για το έργο "Ολοκλήρωση Θεσμικού Πλαισίου Οργανωτικών Αλλαγών και Απλοποίηση Διαδικασιών της Γενική Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών".

Πρόκειται για έργο που χρηματοδοτείται με κοινοτικά κονδύλια μέσω του ΕΣΠΑ και μεταξύ άλλων θα καταγράφει σε ηλεκτρονική μορφή το σύνολο των οφειλετών προς το δημόσιο τα ασφαλιστικά ταμία αλλά και γενικά τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Στο πλαίσιο αυτό θα καταγράφονται συνολικά οι οφειλές των ιδιωτών προς τους φορείς αυτούς έτσι ώστε να υπάρχει συντονισμός στην πολιτική που θα εφαρμόζεται για την είσπραξή τους.

Παράλληλα στην ίδια ηλεκτρονική πλατφόρμα θα καταγράφονται και οι συναλλαγές που γίνονται μεταξύ ιδιωτών και επιχειρήσεων όπως και μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίου προκειμένου να διευκολύνεται το έργο των διασταυρώσεων που διενεργεί η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών. Το ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής των οφειλών θα ενημερώνει τους οφειλέτες για τις κατηγορίες και το σύνολο των χρεών τους και θα τους ειδοποιεί προκειμένου να προχωρούν στην εξόφλησή τους.