Το Ελληνικό Ινστιτούτο Διοίκησης Έργων (PMI-GREECE) διοργανώνει ανοικτή εκδήλωση για “Virtual Teams και Project Management” την Πέμπτη 17 Ιουλίου 2008, 17.30-21.00. Επίσημος ομιλητής θα είναι ο Mr. George Siantonas, Chairman, SIAGroup, UK. Για περισσότερες πληφοροφίες: www.pmi-greece.org.