Ο Διευθυντής Πληροφορικής κατέχει ρόλο κλειδί στην οργάνωση της επιχείρησης και συνδέει την επιχειρηματική λογική με την υλοποίηση λύσεων που θα φέρουν την εταιρεία του πιο κοντά στην υλοποίηση των στόχων της, σύμφωνα με τον Γρηγόριο Δημοκρασσά, IT Manager, Agricultural House of Spirou.

Η οικονομική κρίση και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πελάτες έχουν ως συνέπεια να μειωθεί το διαθέσιμο budget για έργα Πληροφορικής. Σε αντίθεση με αυτή την πραγματικότητα, η Πληροφορική οφείλει να επιτελέσει το ρόλο της, ήτοι να αναπτύξει και να εφαρμόσει καινοτόμες λύσεις μέσα από νέες τεχνολογίες που ως αποτέλεσμα θα έχουν την αύξηση της παραγωγικότητας, με ταυτόχρονη μείωση του λειτουργικού κόστους της επιχείρησης. Σημαντική ιδιαιτερότητα για τον κλάδο μας είναι να μπορούμε να προσφέρουμε ποιοτικές υπηρεσίες στους χρήστες μας, οι οποίοι κινούνται μακριά από τα αστικά κέντρα, όπου κάποιες υπηρεσίες – όπως (3G/4G) – δεν θεωρούνται αυτονόητες.

ΒΙ & ERP
Η σωστή πρόβλεψη των αναγκών για παραγωγή, αλλά και η σωστή απεικόνισή της κατά την εξέλιξη και την ολοκλήρωσή της, είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργία της εταιρείας μας. Με τη σωστή διαχείριση του κύκλου παραγωγής επιτυγχάνουμε σωστή διαχείριση των αποθεμάτων σε πρώτη ύλη και σε τελικό προϊόν. Στο πλαίσιο της αποδοτικής διαχείρισης του κύκλου παραγωγής, τα συστήματα Business Intelligence (BI) όπως κι ένα σωστά σχεδιασμένο ERP αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο για τη σωστή και έγκαιρη πληροφόρηση της διοίκησης. Επιπλέον, έχουμε καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για τη βελτίωση του mobility των χρηστών μας, καθώς θεωρούμε σημαντικό να μην υστερούν σε πληροφόρηση όσο βρίσκονται στο φυσικό χώρο εξέλιξης των γεγονότων.

Στρατηγικές IT επενδύσεις
Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για βελτιωμένες και ποιοτικότερες λύσεις έχουν γίνει σημαντικές επενδύσεις τα τελευταία δύο χρόνια στις πληροφοριακές υποδομές της εταιρείας, όπως:

  • Μετάβαση της φυσικής υποδομής σε virtual περιβάλλον, με την παράλληλη υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης λύσης backup και disaster recovery της virtual υποδομής. Πρόκειται για μιας στρατηγικής σημασίας αναβάθμιση για τη δομή της εταιρείας.
  • Μετάβαση από on premise Exchange Server σε Office 365, με απώτερο στόχο όχι μόνο τη βελτίωση του mobility των χρηστών, αλλά και τη χρήση όλων των ενσωματωμένων λειτουργιών στην πλατφόρμα της Microsoft (όπως το SharePoint On Line).
  • Upgrade του ERP, με ανασχεδιασμό και βελτιστοποίηση σε πολλές από τις διαδικασίες μας, με πρώτο στόχο τη βελτίωση της παραγωγής και την παράλληλη υλοποίηση μιας λύσης Business Iintelligence για reporting.
  • Ανάπτυξη εφαρμογών στο SharePoint On Line, για την ενοποιημένη παρακολούθηση εργασιών και εφαρμογή workflows σε διαδικασίες που δεν ήταν εφικτό να ενταχθούν σε κάποιο ολοκληρωμένο σύστημα ως τώρα.
  • Ενεργοποίηση Single Sign Οn, με την ενοποίηση του on premise Active Directory και τους χρήστες του Office 365, με στόχο να προβάλουμε πληροφορίες από το ERP σε custom εφαρμογές στο SharePoint.

Με τη σωστή χρήση καινοτόμων λύσεων, ο Διευθυντής Πληροφορικής εναρμονίζεται με τις απαιτήσεις της εποχής, πετυχαίνοντας περισσότερα πράγματα με μικρότερο budget, κάτι που αποτελεί ζητούμενο για την εποχή μας. Η βελτιστοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα καθήκοντά του, μαζί με τη συνεχή ενημέρωσή του για τις νέες εξελίξεις και την επιλογή των κατάλληλων συνεργατών.