Αυξημένη αλληλεπίδραση μεταξύ των φυσικών και εικονικών τεχνολογιών, δυναμική... επιστροφή του backup, ενίσχυση της βαρύτητας στην διακυβέρνηση της πληροφορίας, προκλήσεις για τα disaster recovery πλάνα των επιχειρήσεων, ενώ τα ιδιωτικά cloud δεν θα εξελιχθούν με τη λογική του Cloud-In-A-Box.

Τα παραπάνω αποτελούν τις κύριες προβλέψεις των στελεχών της Symantec σχετικά με την εν γένει διεθνή αγορά του storage για το τρέχον έτος. Με βάση τις διαπιστώσεις της Symantec, η ασφάλεια, η διαχείριση αποθήκευσης και η δημιουργία αντιγράφων σε φυσικούς αλλά και εικονικούς servers αναμένεται να αποτελέσουν το πρότυπο για τα συστήματα αποθήκευσης.

Παράλληλα, οι επιχειρήσεις εκτιμάται πως θα αποκτήσουν ακόμη πιο διευρυμένο έλεγχο των πληροφοριακών τους στοιχείων, ενώ στις κορυφαίες προτεραιότητές τους αναμένεται πως θα βρεθούν και οι λύσεις ανάκτησης δεδομένων έπειτα από μια φυσική καταστροφή. Όσο για το private cloud, η σημασία του θα ενισχύεται διαρκώς, οδηγώντας σε μια μεταστροφή της εταιρικής στρατηγικής σχετικά με τους τρόπους που αξιοποιούν τόσο το ΙΤ όσο και τους υπάρχοντες πόρους.