Η έρευνα του έργου Local4Global έχει βρει ήδη εφαρμογή σε τρεις διαφορετικούς τομείς της αγοράς, δίνοντας σε όλες τις περιπτώσεις υψηλά ποσοστά βελτίωσης.

Συχνά τα έργα IoT εστιάζουν στη συλλογή δεδομένων και στη συνέχεια στην ανάλυσή τους σε ένα κεντρικό σύστημα. Θα μπρρούσαν όμως τα αντικείμενα να “συνενοούνται” μεταξύ τους και λαμβάνουν κατά τόπους αποφάσεις χωρίς να χρειάζεται η παρέμβαση του κεντρικού συστήματος;

Το έργο Local4Global, όπου μεταξύ άλλων εμπλέκονται το Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΕΚΕΤΑ και το Πολυτεχνείο Κρήτης έχει ως βασικό στόχο την ανάπτυξη αλγόριθμων που θα προσθέσουν ευφυΐα στα αντικείμενα, ώστε να είναι εφικτή η αυτόνομη λήψη αποφάσεων . Με την προσέγγιση αυτή είναι εφικτή η βελτιστοποίηση της απόδοση της εφαρμογής ΙοΤ, με χαμηλότερο λειτουργικό κόστος, αφού δεν απαιτείται ο έλεγχος και προγραμματισμός των αντικειμένων. Θεωρητικά, οι ίδιοι βασικοί αλγόριθμοι με μικρές τροποποιήσεις μπορούν να εφαρμοστούν σε διαφορετικές υλοποιήσεις. Για το έργο Local4Global, η θεωρία έχει επιβεβαιωθεί από την πράξη. Τα αποτελέσματα της έρευνας του έργου έχουν εφαρμοστεί και προσαρμοστεί σε διαφορετικές ανάγκες και στα μελλοντικά σχέδια της ερευνητικής ομάδας είναι η ευρύτερη αξιοποίηση του.

Μια εξ’ αυτών ήταν το σύστημα φωτεινών σηματοδοτών στα Χανιά της Κρήτης, όπου με εφαρμογή σε 13 κόμβους παρατηρήθηκε βελτίωση μέχρι και 50% σε διάστημα λιγότερο από 2 μήνες, μεταξύ των οποίων και ο “δύσκολος” Αύγουστος. Επιπρόσθετα, υλοποίηση του έργου έγινε στον τομέα ενέργειας σε 4 διαφορετικά κτήρια γραφείων, εντός και εκτός Ελλάδας, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση ενέργειας σε ποσοστό από 15% έως 45%. Στις δύο αυτές περιπτώσεις, οι αλγόριθμοι έλαβαν δεδομένα από διαφορετικούς αισθητήρες και χρειάστηκε να πάρουν άλλου τύπου αποφάσεις.

Όσον αφορά τη μελλοντική ζωή του έργου, το δεδομένο μέχρι στιγμής είναι ότι η τεχνολογία που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου έχει επιλεγεί – ανάμεσα σε πάνω από 100 ανταγωνιστικά προϊόντα – να εφαρμοσθεί σε διάφορες πόλεις της Σουηδίας (Γκέτεμποργκ, Ουψάλα, κλπ) στις υπάρχουσες δομές των πόλεων αυτών.

Πέρα όμως αυτού, βρίσκεται στα πρώτα βήματα η δημιουργία μιας εταιρείας, η οποία θα αξιοποιήσει το λογισμικό και την εμπειρία που έχει συσσωρευτεί από τα πιλοτικά έργα για να διευρύνει την εμπορική αξιοποίηση του έργου.

Στο ραντάρ της εταιρείας θα είναι και η Ελληνική αγορά, κυρίως όσον αφορά τον ιδιωτικό τομέα, καθώς οι δημόσιες επενδύσεις σε τεχνολογία, χωρίς την υποβοήθηση κάποιας χρηματοδότησης μορφής ΕΣΠΑ είναι δύσκολες αυτήν την περίοδο. Η ίδρυση της εταιρείας αναμένεται πριν το τέλος του 2017.

Στοιχεία έργου
site: http://local4global-fp7.eu/
Τiτλος eργου: LOCAL4GLOBAL
Περιοχh: FP7-ICT
Διaρκεια: 3 έτη
(λήγει Δεκέμβριος 2016)
Προϋπολογισμoς: 3,2 εκατομμύρια ευρώ
Ελληνική συμμετοχή: ΕΚΕΤΑ,Πολυτεχνείο Κρήτης