Με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, Γιάννη Δραγασάκη, συναντήθηκε σήμερα, αντιπροσωπεία του ΣΕΠΕ.

Στο πλαίσιο της συνάντησης έγινε παρουσίαση των προτάσεων και θέσεων του ΣΕΠΕ που μπορούν να ανοίξουν το δρόμο για τη νέα “Ψηφιακή Ελλάδα”, ενώ αναφέρθηκαν και οι άμεσες ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την υλοποίηση σημαντικών παρεμβάσεων, απαραίτητων για την αντιμετώπιση της κρίσης. Η αντιπροσωπεία του ΣΕΠΕ υπογράμμισε το γεγονός πως η ανάδειξη των ΤΠΕ σε στρατηγικό κλάδο για την οικονομία, αποτελεί μονόδρομο στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας. Υπογραμμίστηκε, επίσης, και από τις δύο πλευρές ο σημαντικός ρόλος της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής για την υλοποίηση ενός ενιαίου στρατηγικού σχεδίου Εθνικής Ψηφιακής Πολιτικής. Τέλος, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης συμφώνησε στην ανάγκη άμεσης προώθησης σημαντικών έργων τεχνολογίας, όπως το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, καθώς και στη στενή και διαρκή συνεργασία με τον ΣΕΠΕ για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του κλάδου ΤΠΕ.