Δεν υπάρχει κλάδος της οικονομίας που να μην έχει επηρεαστεί από την κρίση, ωστόσο ο κλάδος της τεχνολογίας αντιστέκεται στην ύφεση παρά τις έντονες πιέσεις που δέχεται η αγορά, τονίζουν οι αναλυτές της Πήγασος ΑΧΕΠΕΥ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ενοποιημένων ισολογισμών των εισηγμένων εταιρειών του κλάδου ΤΠΕ στο Χρηματιστήριο Αθηνών για το 9μήνο 2009, τα οποία δημοσιεύονται στο www.sepe.gr, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 7,4 δισ. ευρώ και είχε μείωση κατά 4,6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2008, τα EBITDA στα 1,9 δισ. ευρώ με άνοδο κατά 5,2% και τα κέρδη μετά από φόρους & ΔΜ στα 430 εκατ. ευρώ με άνοδο κατά 9,7%. Είναι, ίσως, από τις λίγες φορές που οι εταιρείες πληροφορικής δείχνουν μεγαλύτερη αντοχή σε σύγκριση με τον τομέα των τηλεπικοινωνιών, παρά το γεγονός ότι η αγορά τελεί εν αναμονή μεγάλων έργων πληροφορικής, η προκήρυξη και υλοποίηση των οποίων προβλέπεται το 2ο τρίμηνο του 2010 και μετά.

Ειδικότερα στο 9μηνο του 2009, ο κύκλος εργασιών των εταιρειών πληροφορικής ανήλθε στα 983,1 εκατ. ευρώ και εμφάνισε μείωση κατά 21,5%, τα EBITDA στα 143,4 εκατ. ευρώ με άνοδο κατά 54,9% και τα κέρδη μετά από φόρους & ΔΜ στα 47,2 εκατ. ευρώ με άνοδο κατά 565,8%, που είναι από τα υψηλότερα ποσοστά στο σύνολο των κλάδων εταιρειών που είναι εισηγμένες στο ΧΑ. Στον υποκλάδο των Ειδών – Λύσεων Πληροφορικής, ο κύκλος εργασιών των ανήλθε στα 583,8 εκατ. ευρώ με μείωση κατά 13,2%, τα EBITDA στα 15,5 εκατ. ευρώ με αύξηση κατά 11,6% και τα Κέρδη μετά από φόρους & ΔΜ στα 2,4 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 4914,9%. Στον κλάδο των Τηλεπικοινωνιών, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 4,8 δισ. ευρώ και εμφάνισε μείωση κατά 2,4%, τα EBITDA στα 1,7 δισ. ευρώ με μείωση κατά 0,2% και τα Κέρδη μετά από φόρους & ΔΜ στα 376,1 εκατ. ευρώ με μείωση κατά 14,7%.