Ο Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Μανούσος Βολουδάκης παρουσίασε τα βασικά δεδομένα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση», ύψους 594 εκ. ευρώ, και την πρόταση του Υπουργείου για την αναθεώρησή του, τονίζοντας ότι 5 χρόνια μετά την έναρξη του προγράμματος, η απορρόφηση φτάνει μόλις στο 13%, όταν ο εθνικός μέσος όρος είναι 41%.

Για να αποτραπεί ο κίνδυνος απώλειας ευρωπαϊκών κονδυλίων το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προχωρά σε πρόταση αναθεώρησης του υφιστάμενου προϋπολογισμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση», από 594 εκ. ευρώ που ήταν μέχρι σήμερα, σε 512 εκ. ευρώ, με μεταφορά πόρων 82 εκ. ευρώ σε δράσεις στήριξης της απασχόλησης νέων και ανέργων.

Στόχος παραμένει η υλοποίηση εντός του χρονοδιαγράμματος του ΕΣΠΑ όλων των κρίσιμων έργων της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και της αναδιοργάνωσης της δημόσιας διοίκησης που χρηματοδοτούνται από το Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση». Για να γίνει αυτό εφικτό, παρά την μεταφορά των πόρων σε κοινωνικού χαρακτήρα προγράμματα, θα επισπευσθεί η απένταξη ανενεργών δράσεων ή δράσεων που δεν είναι απαραίτητες στις σημερινές συνθήκες. Εκτιμάται ότι έτσι θα εξοικονομηθούν πόροι 20 εκ. ευρώ, ενώ από την αναθεώρηση προϋπολογισμών έργων εκτιμάται ότι θα εξοικονομηθούν επιπρόσθετα  50 εκ. ευρώ.

Χαρακτηριστικό για την προσπάθεια εξοικονόμησης και των ευρωπαϊκών πόρων που γίνεται στο Υπουργείο είναι και το εξής παράδειγμα που ανέφερε ο Υφυπουργός: υπάρχει ενταγμένο στο Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση έργο 5 εκ. ευρώ για την υποστήριξη των δράσεων της Επιτροπής Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Ο προϋπολογισμός από 5 εκ. ευρώ θα μειωθεί στις 300 χιλιάδες ευρώ, για την υλοποίηση μόνο περιορισμένων και στοχευμένων συμπληρωματικών παρεμβάσεων σε απολύτως απαραίτητα έργα νέων τεχνολογιών.