Στη δύσκολη εποχή που διανύουμε, οι πυλώνες οικονομικής δύναμης -δηλαδή κεφάλαιο, γη, πρώτες ύλες και τεχνολογία- δεν αποτελούν πλέον τους αποκλειστικούς παράγοντες επιτυχίας μιας επιχείρησης.

Το μέλλον και η επιτυχία καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από την αξιοποίηση της συσσωρευμένης επιχειρηματικής γνώσης. Σε αυτό το σημείο έρχεται να συμβάλει το τμήμα Πληροφορικής, ούτως ώστε να υποστηρίξει στην υλοποίηση της υφιστάμενης -αλλά και στη δημιουργία νέας- Επιχειρησιακής Στρατηγικής.

Οι Επιχειρηματικές Στρατηγικές δεν αφορούν μόνο στην υποστήριξη της εσωτερικής οργάνωσης, αλλά και στη διαχείριση των σχέσεων που πρέπει να αναπτυχθούν με τους πελάτες, τους συνεργάτες, τους προμηθευτές, ακόμη και τους ανταγωνιστές. Η προώθηση καινοτόμων ιδεών μπορεί να συνδράμει στην ενίσχυση της Επιχειρηματικής Στρατηγικής, αλλά και να συμβάλει ενεργά στη μείωση των δαπανών της επιχείρησης.

Παραδείγματα καινοτόμων ιδεών αποτελούν και τα ακόλουθα: η τεχνολογία Διαχείρισης Εγγράφων και Ροών Εργασίας, τα Συστήματα Συνεργασίας, οι Εξυπνοι Πράκτορες, οι Αποθήκες Δεδομένων, τα Εργαλεία Συγχρονισμένης Επικοινωνίας & Ανταλλαγής Μηνυμάτων καθώς και το ακόμα πιο πρόσφατο «Σύννεφο».

Ολα τα παραπάνω, μεμονωμένα ή/και συνδυαζόμενα, μπορούν να συμβάλουν στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των επιχειρηματικών διαδικασιών και στην καλύτερη απόδοση του ανθρώπινου δυναμικού, και είναι βασισμένα στην προσφερόμενη υποδομή Πληροφορικής.

Στη σύγχρονη επιχείρηση, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ο ρόλος του Διευθυντή Πληροφορικής δεν έχει να κάνει μόνο με τη διαχείριση Πληροφορικών Συστημάτων και των υφισταμένων υπαλλήλων του.  Εχει γίνει πιο σύνθετος και μπορεί να επηρεάσει το επιχειρηματικό σχέδιο της επιχείρησης σε βασικούς τομείς.

Ως εκ τούτου, ο Διευθυντής Μηχανογράφησης, πρέπει να μπορεί να συνδυάσει εποικοδομητικά τη διαχείριση τόσο του IT όσο και του Βusiness, πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την επιχείρηση στην οποία εργάζεται. 

Ο ρόλος του είναι επίσης να σχεδιάζει και να προτείνει λύσεις που θα βελτιώνουν τις διαδικασίες, θα υποστηρίξουν τα σχέδια ανάπτυξής της, αλλά και να προτείνει νέες δράσεις ή δραστηριότητες που θα την εδραιώσουν στην αγορά της και θα επεκτείνουν τους ορίζοντες της.

Σύγχρονη Επιχείρηση και Οικονομική Κρίση
Οι τομείς της Πληροφορικής στους οποίους πρέπει να επενδύσει μία επιχείρηση, ποικίλουν ανάλογα με το αντικείμενο και τη δραστηριότητά της. Κοινή συνιστώσα βέβαια, αποτελεί η καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών-προμηθευτών και κάθε συναλλασσομένου με αυτήν. 

Συνεπώς,  οι λύσεις Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων (CRM), καθώς και τα Business to Business (B2B) συστήματα, αποτελούν βασικό κεφάλαιο στη διαχείριση των σχέσεων της επιχείρησης με τους συναλλασσομένους της.  Ακριβώς σε αυτά τα συστήματα σχεδιάζουμε να επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας σαν εταιρεία, το προσεχές διάστημα.

Στο πλαίσιο αυτό, στοχεύουμε στην αξιοποίηση της ηλεκτρονικής διαχείρισης των εγγράφων της εταιρείας έτσι ώστε να είμαστε έγκαιρα προετοιμασμένοι και πλήρως ευθυγραμμισμένοι με τις διαδικασίες που προβλέπεται να δρομολογηθούν από το υπουργείο Οικονομικών.

Επίσης, το ηλεκτρονικό τιμολόγιο είναι ένα «εργαλείο» το οποίο θα μας βοηθήσει να αποκτήσουμε ενεργό ρόλο σε συστήματα ανταλλαγής των ηλεκτρονικών δεδομένων των παραστατικών, με τις αλυσίδες λιανικής.

Εχουμε εξάλλου υιοθετήσει ήδη λύσεις Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης/Αρχειοθέτησης της Retail@Link Α.Ε, οι οποίες έχουν αποφέρει μία δραστική μείωση των δαπανών της τάξεως του 80% σε αναλώσιμα και διακίνηση εγγράφων (χαρτί, μελάνι, ταχυδρομικά κ.ο.κ ) συμβάλλοντας από τη μεριά μας, έστω και κατ’ ελάχιστο, στην πράσινη συνείδηση, αλλά και στη μείωση της σπατάλης χρόνου των ανθρώπων μας σε μη παραγωγικές διαδικασίες.

Στον κλάδο του τροφίμου όπου δραστηριοποιείται η Ελληνική Εταιρία Κονσερβών Α.Ε. «Κύκνος» όπου εργάζομαι, οι απαιτήσεις και οι προκλήσεις έχουν αυξηθεί ιδιαίτερα.  Ενας νέος παράγοντας που προστίθεται στην εκτίμηση κάθε νέας  συνεργασίας, έχει να κάνει με την αξιολόγησή της (τόσο οικονομικά όσο και τεχνολογικά).

Κανείς μας δεν θέλει να βρεθεί εκτεθειμένος στην περίπτωση που καταρρεύσει κάποιος συνεργάτης του. Είναι αναγκαίο λοιπόν,  να μπορούμε να ανταποκριθούμε γρήγορα και άμεσα στις απαιτήσεις της αγοράς και της νομοθεσίας.  Ιδιαίτερη διαχείριση απαιτεί ο τρόπος βελτίωσης των προϊόντων μας, μέσα από την πλήρη ιχνηλασιμότητα των παραγόμενων τροφίμων.

Εχουμε αναπτύξει λύσεις αναλυτικής παρακολούθησης, τις οποίες βελτιώνουμε συνεχώς.  Μας προβληματίζει βέβαια το παρόν ασταθές επιχειρηματικό περιβάλλον στην χώρα μας, κάτι το οποίο μπορεί και να αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα στην υλοποίηση των σχεδίων του τμήματος Πληροφορικής. Γι’ αυτό είμαστε συνεχώς σε εγρήγορση και ευθυγραμμισμένοι με τον Επιχειρηματικό Σχεδιασμό.