Η Info-Quest σε απάντηση της χθεσινής επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τη μη δεσμευτική προσφορά της προς το βασικό μέτοχο της Rainbow, ενημερώνει για τα ακόλουθα :

1. Ολοκληρώθηκε ο νομικός και οικονομικός έλεγχος της Rainbow για τα στοιχεία της εταιρείας μέχρι την 31/12/2008, χωρίς να προκύπτουν ενδείξεις που να διαφοροποιούν το προσφερθέν τμήμα των ευρώ 1,46 ανά μετοχή.
2. Υπεβλήθη, προς διαπραγμάτευση, σχέδιο σύμβασης προς το βασικό μέτοχο της εταιρείας για την αγορά των μετοχών του, στο οποίο περιέχονται και όροι για την ανάληψη διαφόρων εγγυήσεων εκ μέρους του.
3. Δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα η συμφωνία με την Apple για τη διανομή των προϊόντων της στην Ελλάδα και Κύπρο, με 3ετή τουλάχιστον διάρκεια. Η συμφωνία αυτή αποτελεί, μεταξύ των άλλων, βασικό όρο στη μη δεσμευτική προσφορά μας, η οποία ισχύει μέχρι την 15η Μαΐου 2009.