Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ), λαμβάνοντας υπόψιν επιστολή που είχε σταλεί σε δημόσιους φορείς και εταιρείες από το ΣΔΟΕ για την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης απογραφής αδειών χρήσης προγραμμάτων λογισμικού, είχε στείλει επιστολή στο ΣΔΟΕ στην οποία πρότεινε την αναδιαμόρφωση του περιεχομένου του εγγράφου ώστε να προβλέπεται και η απογραφή προγραμμάτων Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ).

Η απάντηση στις προτάσεις της ΕΕΛ/ΛΑΚ από το ΣΔΟΕ αναφέρει ότι η χρήση προγραμμάτων ΕΛ/ΛΑΚ αντιμετωπίζεται ισότιμα με τη χρήση εμπορικού λογισμικού. Λαμβάνοντας υπόψιν την απάντηση η ΕΕΛ/ΛΑΚ πρότεινε στο ΣΔΟΕ να ενημερώσει όλους τους φορείς ότι το ΕΛ/ΛΑΚ είναι ισοδύναμο του εμπορικού λογισμικού και αρκεί η καταχώριση της ονομασίας του λογισμικού και της άδειας χρήσης με την οποία διατίθεται.