Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας «State of the CIO», οι Διευθυντές Πληροφορικής φαίνεται να είναι πιο αισιόδοξοι για την επιχείρησή τους για τον επόμενο χρόνο. Ωστόσο, πολλοί ακόμη συνεχίζουν να εκφράζουν την ανησυχία τους σχετικά με την παγκόσμια οικονομική ύφεση και τις αυξανόμενες απειλές στην επιχειρησιακή ασφάλεια.

Η πρόβλεψη των CIOs για την επιχείρηση και τον κλάδο τους έχει βελτιωθεί σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο, ωστόσο αρκετοί ακόμη πιστεύουν ότι θα υπάρξουν μεγάλες προκλήσεις. Το 39% των κορυφαίων στελεχών του IT αναμένει πως θα είναι μία καλή χρονιά για τον οργανισμό τους (από 34% τον προηγούμενο χρόνο), ενώ σχεδόν το ένα τρίτο (32%) πιστεύει πως ο οργανισμός θα έχει καλά αποτελέσματα (από 29%).

Ωστόσο, 6 στους 10 πιστεύουν προβλέπουν ότι το 2013 θα είναι μία απαιτητική χρονιά για την εταιρεία τους και περισσότεροι από τα 2/3 (67%) περιμένουν προκλήσεις στον κλάδο τους. Το 82% συνεχίζει να εκφράζει, βέβαια, ανησυχίες σχετικά με την παγκόσμια οικονομική ύφεση, αφού πιστεύει ότι θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στον οργανισμό τα επόμενα δύο χρόνια, ενώ 7 στους 10 πιστεύουν ότι οι αυξανόμενες απειλές στην επιχειρησιακή ασφάλεια θα έχουν, επίσης, δυσμενείς επιπτώσεις.

Το χτίσιμο σχέσεων με τους μετόχους βρίσκεται σε καλό δρόμοΣχεδόν τα 2/3 (64%) των στελεχών IT σχεδιάσουν να επικεντρωθούν στο marketing της Διεύθυνσης Πληροφορικής, ώστε η επιχείρηση να κατανοήσει καλύτερα τις δυνατότητες και τις διαδικασίες του τμήματος. Επιπλέον, τα αποτελέσματα των τριών τελευταίων ετών καταδεικνύουν ότι οι CIOs συνεχώς αναλαμβάνουν δράσεις για να παγιώσουν και να καταξιώσουν τη γενικότερη σχέση της ομάδας τους με τους μετόχους, αναθέτοντας περισσότερες ηγετικές και λειτουργικές αρμοδιότητες στα στελέχη του IT και επικεντρώνοντας της προσοχή και την εστίασή τους στους πελάτες.

Το 1/3 των CIOs επικοινωνούν, πλέον, ενεργά με τους πελάτες τους και το 34% εκπαιδεύει το προσωπικό του,  ώστε να μπορεί να εστιάσει στους εξωτερικούς πελάτες. Αυτές οι δραστηριότητες χτισίματος σχέσεων φαίνεται να αποδίδουν, αφού φέτος λιγότεροι CIOs – 15% από 21% – δηλώνουν πως οι μέτοχοι της εταιρείας αντιμετωπίζουν το IT ως ένα δαπανηρό τμήμα χωρίς επιχειρησιακή αξία, ενώ ακόμη μεγάλο ποσοστό – 20% – αντιμετωπίζεται ως επιχειρησιακός συνεργάτης που αναπτύσσει και όχι απλά διεκπεραιώνει επιχειρησιακή στρατηγική.

Αύξηση σημαντικών πρωτοβουλιών για Big Data και mobile
Οι πρωτοβουλίες στο mobility, το business intelligence (BI) και τα analytics και το cloud είναι μεταξύ των 3 κορυφαίων projects που ολοκληρώθηκαν μέσα στον προηγούμενο χρόνο ή πρόκειται να ολοκληρωθούν μέσα σε αυτόν. Περισσότεροι από τους μισούς CIOs πιστεύουν πως θα ολοκληρώσουν ένα ή περισσότερα μεγάλα projects σχετικά με το mobility μέσα στον επόμενο χρόνο.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι πρωτοβουλίες Big Data βρίσκονται στις πρώτες προτιμήσεις των στελεχών του IT μετά από μία σχετικά αργή αρχή πέρυσι. Το 59% των στελεχών του IT πιστεύουν ότι ο οργανισμός τους καθυστέρησε να ενασχοληθεί τις πρωτοβουλίες Big Data και μόνο το 13% έχουν ολοκληρώσει κάποιο μεγάλο έργο Big Data τον προηγούμενο χρόνο. Ωστόσο, το 37% αναμένει πως μέσα στο χρόνο θα ολοκληρώσει μία ή περισσότερες τέτοιες πρωτοβουλίες, σχετικά με τα Big Data.

Επιπλέον ευρήματα της έρευνας
Πού αναφέρεται ο CIO; Το 39% των υψηλών στελεχών του IT αναφέρονται στον CEO, ενώ το 21% αναφέρεται στον CFO. Σχεδόν τα 2/3 (66%) είναι μέλη της επιτροπής διαχείρισης της επιχείρησής τους.
Απολαβές και χρόνος παραμονής στη θέση: Ο μέσος όρος παραμονής στη θέση του CIO είναι 5 χρόνια και 9 μήνες, 5 μήνες παραπάνω από πέρυσι και 7 μήνες από το 2011. Οι μισθοί των CIOs αυξήθηκαν ελαφρώς με μέσο όρο 219.500 δολ., από 218.000 πέρυσι και 210.300 το 2011.
Το budget της Διεύθυνσης Πληροφορικής: Σύμφωνα με τους CIOs, το budget του τμήματός τους διαμορφώνεται ποσοστιαία στο 5,2 των εσόδων, από 4,7% τον προηγούμενο χρόνο. Περίπου το 68% του προϋπολογισμού αυτού αποδίδεται σε λειτουργικές δαπάνες (OPEX) και το 32% σε κεφαλαιακές δαπάνες (CAPEX).