Ο Νίκος Λαμπρογεώργος, Account Manager της Cisco Systems Hellas, μιλάει στο netweek για τις τεχνολογικές λύσεις της εταιρείας του και για το πώς αυτές μπορούν να βοηθήσουν το Δημόσιο Τομέα, ώστε να περικόψει τα έξοδα του και να βελτιώσει την αποτελεσματικότητά του.

netweek: Ποιες πιστεύετε ότι είναι εκείνες οι στρατηγικές που πρέπει να ακολουθήσει ένας δημόσιος οργανισμός σήμερα για να βελτιώσει την αποτελεσματικότητά του;
Νίκος Λαμπρογεώργος:
Mε τις βαθιές περικοπές εξόδων και την αυξανόμενη πίεση της δημοσιονομικής προσαρμογής, ο Δημόσιος Τομέας χρειάζεται να βελτιώσει την αποτελεσματικότητά του σε όλα τα επίπεδα, με την πιο επείγουσα ανάγκη γι’ αυτό να εστιάζεται στις λειτουργικές υποδομές του.
Η Cisco προτείνει στους δημόσιους οργανισμούς την ανάπτυξη τεσσάρων στρατηγικών για τη βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητάς τους. Στρατηγικές που αφορούν στο εργατικό δυναμικό, στο χώρο εργασίας, στους πόρους και στο IT.

Η Cisco εξειδικέυει αυτές τις στρατηγικές προτείνοντας τα εξής: την ενεργοποίηση της εργασίας εξ αποστάσεως, την ενοποίηση των επικοινωνιών του εργατικού δυναμικού, τη χρήση βασισμένων στο Web συνεργατικών εργαλείων, την εκμετάλλευση του βίντεο, τον επανασχεδιασμό και μετεγκατάσταση του χώρου εργασίας, την ενεργειακά «έξυπνη» διαχείριση κτιρίων, την εισαγωγή της διαχείρισης ενέργειας, τη συνένωση και εικονοποίηση των data centers, την ανάπτυξη ενός εικονικού περιβάλλοντος desktop και τη διαχείριση του κύκλου ζωής της δικτυακής υποδομής.

netweek: Πόσο σημαντική είναι η χρήση του collaboration, του data center consolidation και του power management για την εξοικονόμηση πόρων και τη μείωση των εξόδων στο Δημόσιο Τομέα;
Νίκος Λαμπρογεώργος:
Ολα είναι σημαντικά. Καταρχήν, η ενοποίηση των επικοινωνιών του εργατικού δυναμικού προωθεί νέους τρόπους εργασίας που βελτιώνουν τις επιχειρηματικές διαδικασίες και οδηγούν σε καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Γι’ αυτό το σκοπό προτείνουμε δύο πράγματα. Πρώτον, να γίνει η σύγκλιση των υπηρεσιών φωνής και δεδομένων μέσα από μία κοινή δικτυακή και δεύτερον, να αναπτυχθούν ενοποιημένες επικοινωνίες που θα επιτρέψουν στους υπαλλήλους να επικοινωνήσουν πιο αποτελεσματικά μεταξύ τους και με τους πολίτες, ανεξάρτητα από την περιοχή που βρίσκονται. Στο πλαίσιο αυτό η υλοποίηση ενός μοντέλου collaboration διαμέσου του Web μπορεί να οδηγήσει σε ένα μοντέρνο κι ευέλικτο περιβάλλον εργασίας. Αλλά και η χρήση του βίντεο μπορεί να εμπλουτίσει τα επιχειρηματικά meetings, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας και μειώνοντας δραματικά τα κόστη των μετακινήσεων, αυξάνοντας ταυτόχρονα την αποδοτικότητα των υπαλλήλων.

Πολύ σημαντική είναι η συνένωση και εικονικοποίηση των data centers. Mε αυτό τον τρόπο μειώνεται η πολυπλοκότητα της δικτυακής υποδομής, ελαττώνεται το λειτουργικό κόστος, ενώ απελευθερώνεται και μειώνεται το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό υποστήριξης. Γι’ αυτό το σκοπό η Cisco προσφέρει μια καλά καθορισμένη στρατηγική με την ονομασία Data Center Business Advantage. Βασική ιδιότητα είναι το unified computing. Πρόκειται για μια λειτουργία που προσφέρει μια αρτιότερη υποστήριξη των shared services και δημιουργεί το ιδανικό περιβάλλον για υψηλής αποτελεσματικότητας υπηρεσίες cloud.

Τέλος, σημαντικό ρόλο στην εξοικονόμηση πόρων και τη μείωση των εξόδων μπορεί να παίξει η αποτελεσματική διαχείριση της ενέργειας που καταναλώνεται από τις ηλεκτρονικές συσκευές μέσα στο περιβάλλον ενός οργανισμού. Επιπρόσθετα των γνωστών BMS, η Cisco προσφέρει μια ιδιότητα στις δικτυακές συσκευές της, το Energy Wise, που εκμεταλλεύεται την εμβέλεια και την προσβασιμότητα των σύγχρονων δικτύων για να διαχειριστεί και να ελέγξει την ενέργεια που καταναλώνεται από τις συνδεδεμένες στο δίκτυο συσκευές. Το Energy Wise αποτελεί μια στάνταρ λύση σε πολλά Cisco LAN switches και προϊόντα διαχείρισης δικτύου, έτσι μπορεί να ενεργοποιηθεί γρήγορα και σε μικρό κόστος ανάπτυξης.