Στηριζόμενη πρωτίστως στις πωλήσεις στον τομέα των cloud υπηρεσιών, αλλά και στον αυξανόμενο βαθμό υιοθέτησης του κορυφαίου της λογισμικού S/4HANA, η SAP κατάφερε να πετύχει διψήφια ποσοστά αύξησης των εσόδων της τόσο για το τέταρτο τρίμηνο του περασμένου έτους, όσο και για ολόκληρο το 2015.

Συγκεκριμένα, για το δ’ τρίμηνο του 2015, η SAP ανέφερε έσοδα της τάξεως των 6,35 δις. ευρώ, αυξημένα κατά 16% ετησίως. Τα έσοδα που προέκυψαν από την πώληση αδειών λογισμικού και την υποστήριξη αυξήθηκαν κατά 13% σε ετήσια βάση, διαμορφούμενα στα 4,75 δις. Στοιχείο, αρκούντως σημαντικό καθώς «σηματοδοτεί» πως ένας «παραδοσιακός» τομέας για τη λειτουργία της SAP εξακολουθεί να παραμένει ιδιαίτερα ισχυρός, παρά το γεγονός ότι ενισχύεται δραστικά η cloud computing πλευρά της ίδιας της εταιρείας. Συνολικά για το 2015 ο κύκλος εργασιών της SAP έφτασε στα επίπεδα των 20,80 δις. ευρώ, αυξημένος κατά 18%. Όσο για τα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 3,06 δις. ευρώ, εμφανίζοντας πτώση 7% ετησίως. Εντυπωσιακά εύρωστα είναι τα μεγέθη που κατάφερε να σημειώσει η εταιρεία στους τομείς του cloud και του λογισμικού με έσοδα 17,22 δις. ευρώ και ανάπτυξη 20%, αλλά και των συνδρομών cloud και της εν γένει υποστήριξης με 2,29 δις. ευρώ και αύξηση της τάξεως του 110%.