Περισσότερο από το 50% του προϋπολογισμού ενός CIO θα πρέπει να δαπανάται για τη μείωση των εξόδων της επιχείρησης. Τουλάχιστον το 50% των εταιρικών δαπανών σε πληροφορία και ΙΤ θα πρέπει να υποστηρίζει άμεσα τις επιχειρηματικές διαδικασίες που παράγουν έσοδα - και όχι εκείνες που σχετίζονται με έξοδα.

Της Gartner / Απόδοση: Ισαβέλλα Ζαμπετάκη, zampetaki@boussias.com

Τα περισσότερα έργα Πληροφορικής που τρέχουν σήμερα δεν στηρίζουν άμεσα τις προτεραιότητες των CEOs. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα που προκύπτει από πρόσφατη έρευνα της Gartner στην οποία συμμετείχαν 200 CEOs και 22.000 CIOs. Σύμφωνα με την Gartner, έχει ήδη παρέλθει η προθεσμία μέχρι την οποία οι CIOs θα έπρεπε να έχουν φροντίσει να ευθυγραμμίσουν τις νέες δαπάνες Πληροφορικής με τις λειτουργίες εκείνες του business που είναι προσοδοφόρες και να κατανείμουν σε όλη την επιχείρηση τα κόστη που επωμίζεται η Διεύθυνση Πληροφορικής προκειμένου να υποστηρίζει το business.

Προκειμένου να δημιουργήσουν αξία, η Gartner προτείνει στους CIOs να κινηθούν στη λογική της «δημιουργικής καταστροφής» (creative destruction) και τις επιλεκτικής αντικατάστασης των συστημάτων legacy που δεν υποστηρίζουν το σύγχρονο, mobile και κοινωνικά δικτυωμένο εργατικό δυναμικό. Οι CIOs θα πρέπει, ακόμα, να ακολουθήσουν το μοντέλο του pay-as-you-go cloud για όλα τους τα νέα έργα Πληροφορικής, αντί να προβαίνουν σε μεγάλες κεφαλαιακές επενδύσεις.

Ταυτόχρονα, συνίσταται να εμπνευστούν κάποιες πρακτικές από το χώρο του Risk Management και να αναπτύξουν κρίσιμους δείκτες κινδύνου (key risk indicators, KRIs), ώστε οι αποφάσεις τους να μην αξιολογούνται μόνο βάσει οικονομικών δεικτών.

10 συμβουλές της Gartner για δημιουργία αξίας μέσα από το ΙΤ
1. Εντοπίστε και προσδιορίστε τα κενά που υπάρχουν μεταξύ των προτεραιοτήτων για επενδύσεις σε Πληροφορική και των πρώτων προτεραιοτήτων του business.
2. Αποσύρετε τα όποια αιτήματά σας για χρηματοδότηση μεγάλων έργων Πληροφορικής. Αναστείλετε για μία τριετία όλα τα έργα ΙΤ που υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό του ενός δις δολ. και/ή η ολοκλήρωση των οποίων απαιτεί περισσότερο από ένα χρόνο.
3. Καταγράψτε τις αδυναμίες που εκτιμάτε ότι υπάρχουν ή θα προκύψουν στην υποδομή IT μέχρι το 2016 και συνεχίστε την ενημέρωση της λίστας σε ετήσια βάση.
4. Προτείνετε συγκεκριμένα σημεία μέτρησης των αποτελεσμάτων έργων Πληροφορικής που σας ζητούνται από το business.
5. Μη «χρεώνετε» τη Διεύθυνση Πληροφορικής με έργα IT που ζητούνται από άλλα τμήματα.
6. Δημιουργήστε μια ομάδα που θα αναλάβει τον «παροπλισμό» κάποιων εφαρμογών. «Παροπλίστε» το 10% των εφαρμογών σας μέσα στο 2012 και το 20% αυτών μέχρι το 2014.
7. Προβλέψτε τον αντίκτυπο της Πληροφορικής στις 10 σημαντικότερες -βάσει εσόδων και κόστους- επιχειρησιακές διαδικασίες μέχρι το 2016. Αξιολογήστε τους τρόπους με τους οποίους το ΙΤ θα τις στηρίξει ή θα τις απειλήσει.
8. Βάλτε τέλος στη «συννεφοφοβία». Επιλέξτε τις τρεις πρώτες εφαρμογές που θα περάσετε στο cloud.
9. Μην αφήνετε τα αιτήματα για έργα Πληροφορικής να στοιβάζονται στη λίστα σας. Από τη στιγμή που έχετε κατανείμει τους πόρους σας, επιστρέψτε τα υπόλοιπα αιτήματα στους χρήστες που τα εξέφρασαν και προτείνετέ τους να τα υποβάλλουν εκ νέου την επόμενη χρονιά.
10. Σταματήστε να καταχωρείτε τις εταιρικές δαπάνες Πληροφορικής στον προϋπολογισμό του CIO. Αποσυνδέστε την έννοια του κέντρου κόστους από συγκεκριμένα πρόσωπα, και δη τον Διευθυντή Πληροφορικής.