Η ICAP Group προχώρησε στη σύναψη στρατηγικής συμμαχίας με την εταιρεία παροχής υπηρεσιών διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου και επιχειρηματικής πληροφόρησης, Dun & Bradstreet (D&B).

H μακροχρόνια σύμβαση, που τίθεται σε εφαρμογή στις 10 Σεπτεμβρίου, ορίζει την ICAP ως τον αποκλειστικό πάροχο των υπηρεσιών της D&B σε Ελλάδα, Βουλγαρία και Ρουμανία. Αντίστοιχα, η D&B θα διανέμει στους πελάτες της σε όλο τον κόσμο πληροφόρηση για τις επιχειρήσεις της Ελλάδας, της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, την οποία θα προμηθεύεται αποκλειστικά από την ICAP. Παράλληλα, τα D&B Credit Reports θα εμπεριέχουν πλέον το ICAP Rating.

Η συμφωνία προβλέπει επίσης ότι η ICAP θα συμμετέχει στο δίκτυο πληροφόρησης D&B World Wide Network, και θα έχει το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του ονόματος της D&B στις τρεις χώρες.

Επιπλέον, η ICAP δεσμεύεται να επενδύσει σημαντικά στην περαιτέρω ανάπτυξη των υπηρεσιών της, που θα επιφέρει οφέλη για το σύνολο του πελατολογίου της.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ICAP Νικήτας Κωνσταντέλλος, δήλωσε σχετικά: «Η συμφωνία αυτή είναι το απόλυτο επιστέγασμα της επιτυχημένης στρατηγικής που εφαρμόζει η ICAP Group τα τελευταία 4 χρόνια, από τότε που εξαγοράστηκε από fund της Global Finance.

Συγκεκριμένα, οι επενδύσεις που έχουμε κάνει στην επέκτασή μας στο εξωτερικό, στην αναβάθμιση της υποδομής μας, στο νέο υπερσύγχρονο data center καθώς και στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, αξιολογήθηκαν θετικότατα από την D&Β και επιβραβεύονται επί του πρακτέου με αυτή την αποκλειστική μακροχρόνια συμμαχία.

Παράλληλα, η ICAP Group συμβατικά δεσμεύεται να συνεχίσει τις επενδύσεις και την επέκτασή της, μια στρατηγική που έχει ως αποτέλεσμα την μετεξέλιξή της στον μεγαλύτερο όμιλο υπηρεσιών προς επιχειρήσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη».

Η D&B είναι μία ιστορική εταιρεία με 170 χρόνια παρουσίας και τοποθετείται ως ο παγκόσμιος ηγέτης στην παροχή επιχειρηματικών δεδομένων και σε βάθος πληροφόρησης, που βοηθά τις εταιρείες να λαμβάνουν ασφαλείς αποφάσεις.

Η παγκόσμια βάση δεδομένων της D&B περιέχει αρχεία για περισσότερες από 195 εκατ. επιχειρήσεις από 220 χώρες και βελτιώνεται μέσω της μεθοδολογίας DUNSRight Quality Process που έχει αναπτύξει η D&B.