Η Creative Image συνεργάζεται αποκλειστικά με την Γ.Ε. Γαιωμετρική, εταιρεία στον χώρο των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών GIS στην Κύπρο, για την λεπτομερή χαρτογράφηση της κυπριακής επικράτειας.

Οι δύο εταιρείες θα συνεργαστούν αρχικά με σκοπό την παροχή ολοκληρωμένων χαρτών και συστημάτων πλοήγησης για την Κύπρο, ενώ στο μέλλον θα υπάρξει προώθηση και υποστήριξη των προϊόντων της Creative Image στην κυπριακή αγορά.

Μετά από πολύμηνες διαδικασίες ξεκινάει η διάθεση του πλοηγήσιμου ψηφιακού χάρτη NaviCyprus 2008.01, το οποίο αποτελεί προϊόν της συνεργασίας των δύο εταιρειών και προσφέρει κάλυψη που αγγίζει το 100% του οδικού δικτύου της Κύπρου, δηλαδή 16.300 χιλιόμετρα πλοηγήσιμων δεδομένων καλύπτοντας παράλληλα 22 δήμους και 42 κοινότητες.

Ο χάρτης περιλαμβάνει επιπλέον 4.200 χιλιόμετρα αγροτικού και δασικού οδικού δικτύου, καθώς και 5.300 σημεία ενδιαφέροντος που δεν περιορίζονται μόνο σε αστικό περιβάλλον, αλλά επεκτείνονται και σε έναν μεγάλο αριθμό χωριών, δασικών περιοχών και τουριστικών προορισμών.