Η Mobile Technology ανακοίνωσε μια σειρά έργων RFID που έχουν ήδη ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε πιλοτικό στάδιο.

Μέχρι στιγμής η Mobile Technology έχει αναλάβει απευθείας, είτε μέσω συνεργασιών την εγκατάσταση λύσεων RFID για τις βιβλιοθήκες της Σχολής Ικάρων και του Ιδρύματος Κωνσταντίνος Καραμανλής, καθώς επίσης και για το οπτικοακουστικό αρχείο της Ε.Ρ.Τ που βρίσκεται σε πιλοτική φάση. Επιπρόσθετα, έχει ολοκληρώσει εφαρμογές λύσεων RFID για τις αποθήκες των εταιρειών Κολιος, Γενική Τροφίμων και Ελληνικά Καλώδια χρησιμοποιώντας τον εξοπλισμό της Intermec.

Αξίζει να αναφερθεί ότι το access control σε πολυάριθμα ιατρικά συνέδρια στη χώρα μας υποστηρίζεται από RFID προϊόντα, τα οποία παρείχε η Mobile Technology, ενώ για τέσσερις συνεχείς εκθέσεις Cisco Expo η εταιρεία παράλληλα ανέλαβε και το συνολικό σχεδιασμό της λύσης. Παρόμοια εφαρμογή ελέγχου της διέλευσης των πεζών και οχημάτων που κατευθύνονται στην Ιταλία, έχει εγκαταστήσει στα λιμάνια Πατρών – Ηγουμενίτσας – Κέρκυρας σε συνεργασία με την Top Vision.

Τέλος,  για λογαριασμό του ΣΥ.ΚΙ.ΚΗ στο πλαίσιο του προγράμματος Ίριδα, συμμετείχε στην υλοποίηση μιας ενδιαφέρουσας εφαρμογής που επιτρέπει την ιχνηλασιμότητα των σύκων του συνεταιρισμού παραγωγών Καλαμάτας από το αρχικό στάδιο της συλλογής τους έως τον τελικό καταναλωτή.