Κυκλοφόρησε ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2008 του ΟΤΕ, που αποτελεί την τέταρτη καταγραφή και επισκόπηση των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών δράσεων της εταιρείας.

Ο φετινός Απολογισμός διατηρεί, για μία ακόμη χρονιά, την πιστοποίηση των Διεθνών Προτύπων G3 – GRI (Global Reporting Initiative) -επίπεδο Β (GRI checked). Ο ΟΤΕ είναι μία από τις πρώτες ελληνικές εταιρείες που εφαρμόζει με επιτυχία τις αρχές G3 – GRI για την έκδοση του Απολογισμού Εταιρικής Υπευθυνότητας. Το δίκτυο GRI έχει αναπτύξει το πιο διαδεδομένο πλαίσιο αρχών για τους απολογισμούς εταιρικής υπευθυνότητας. Στον Απολογισμό αποτυπώνεται το σύνολο των δράσεων για το 2008 με ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας 2008, παρουσιάζουν:

α) Η πρόοδος και εξέλιξη των στόχων που είχαν τεθεί τα προηγούμενα χρόνια στο πλαίσιο της στρατηγικής Εταιρικής Υπευθυνότητας, β) Η επέκταση της καταγραφής του “περιβαλλοντικού αποτυπώματος” της εταιρείας και ο σχεδιασμός δράσεων για τη μείωσή του (μείωση κατανάλωσης ενέργειας, εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα CO2, κατανάλωσης νερού, ανακύκλωση ηλεκτρονικού εξοπλισμού, κ.λ.π.), γ) Η προσφορά του ΟΤΕ στην ταχεία ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα, δ) Η μακροχρόνια δέσμευση του ΟΤΕ απέναντι στα παιδιά, τους νέους και τις ευπαθείς ομάδες, μέσω της υποστήριξης και της συνεργασίας με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και ε) Οι πολιτικές και πρακτικές για την ανάπτυξη και ευημερία των εργαζομένων.