Ο Πρόεδρος του Παρατηρητηρίου για την ΚτΠ, Μιχάλης Αγγελόπουλος, κάνοντας τον απολογισμό του 2010 ανέλυσε τα συμπεράσματα των ερευνών του Παρατηρητηρίου για την ΚτΠ, αναφορικά στις επιχειρήσεις και τους πολίτες.

Τα σημαντικότερα εξ αυτών είναι τα εξής:
α) Το χαμηλό κόστος της ευρυζωνικότητας στη χώρα μας τα τελευταία 3-4 χρόνια, και οι νέες τεχνολογικές εξελίξεις μας προσέφεραν πρόσθετες δυνατότητες υποδομών. Ως αποτέλεσμα, η διείσδυση της ευρυζωνικότητας στο τέλος του 2010 πλησίασε στο 20% και το  σύνολο  των σταθερών ευρυζωνικών συνδέσεων ξεπέρασε τις 2 εκατομμύρια συνδέσεις, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 17,5% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.

β) Η κινητή ευρυζωνικότητα έχει επίσης διεισδύσει στην ελληνική πραγματικότητα, με 1 στους 4 Έλληνες να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω του κινητού τηλεφώνου, ή να χρησιμοποιεί κάρτα κινητού internet που τη συνδέει σε Η/Υ. Διαπιστώνουμε, ότι τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 3ης γενιάς (3G)  έχουν σοβαρές προοπτικές  ανάπτυξης μέσα στα επόμενα χρόνια, δεδομένου ότι  οι καταναλωτές αποκτούν όλο και μεγαλύτερη εξοικείωση με τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις.

γ) Η σύνδεση στο διαδίκτυο είναι πλέον ιδιαίτερα διαδεδομένη με σχεδόν 1 στα 2 ελληνικά νοικοκυριά  να διαθέτει  σύνδεση και με τον αριθμό των πολιτών που είναι  εξοικειωμένοι με τη χρήση του διαδικτύου συνεχώς να αυξάνεται. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία των ερευνών μας, 2 στους 5 πολίτες συνδέονται στο διαδίκτυο τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα, ενώ η αντίστοιχη χρήση του κινητού τηλεφώνου έχει διεισδύσει στο σύνολο του πληθυσμού.

δ) Οι Έλληνες δεν μένουν ανεπηρέαστοι ούτε από τη γενική τάση των ηλεκτρονικών αγορών ή των συναλλαγών μέσω συστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής.  Έρευνές μας δείχνουν ότι το 2010 το 13% των Ελλήνων χρηστών πραγματοποίησε τραπεζικές συναλλαγές μέσω διαδικτύου – ποσοστό που φτάνει το 33,8% για την ηλικιακή ομάδα 25-34, ενώ το 29,5% χρησιμοποίησε τις υπάρχουσες υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για επικοινωνία ή συναλλαγές με φορείς του δημοσίου.