Τα κύρια επιτεύγματα του έργου της ΕΕΤΤ στους τομείς των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και των Ταχυδρομικών υπηρεσιών για την περίοδο 2005-2009 παρουσίασε σήμερα σε Συνέντευξη Τύπου ο Πρόεδρος της ΕΕΤΤ Καθηγητής Νικήτας Αλεξανδρίδης, αναδεικνύοντας ως βασικότερο τη θεμελίωση της Ευρυζωνικότητας μέσω της απελευθέρωσης του Τοπικού Βρόχου (LLU).

Πιο συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος της ΕΕΤΤ παρουσίασε ως σημαντικότερα αποτελέσματα του έργου της Ρυθμιστικής Αρχής στον τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών τα ακόλουθα:

α) Θεμελίωση της Ευρυζωνικότητας, ως απόρροια τόσο της απελευθέρωσης του Τοπικού Βρόχου (LLU) που επέτρεψε την προώθηση νέων πακέτων με ανταγωνιστικές τιμές και υψηλές ταχύτητες, όσο και της απελευθέρωσης των συχνοτήτων στα 2.5 GHz που επέτρεψε τη δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω Wi Fi Hotspots,
β) Αμεσότερη επαφή με τον καταναλωτή και καλύτερη εξυπηρέτησή του, μέσω της θέσπισης κανόνων και κωδίκων δεοντολογίας καθώς και της υλοποίησης διαδραστικών εργαλείων ενημέρωσης,
γ) Ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού, μέσω εντατικών ρυθμιστικών και εποπτικών παρεμβάσεων, που επέφεραν απτά αποτελέσματα για τον πολίτη-καταναλωτή: αύξηση των επιλογών του για τηλεπικοινωνιακό πάροχο και νέες υπηρεσίες, μείωση των τιμών  ευρυζωνικών υπηρεσιών κατά 80% ,  μεγάλη αύξηση (υπερδεκαπλασιασμός) των ταχυτήτων πρόσβασης και αύξηση της ευρυζωνικής διείσδυσης από 1% σε 15,5%,
δ) Ταχύτατη ολοκλήρωση της ανάλυσης αγορών και άμεση εκπόνηση του συνόλου της δευτερογενούς  νομοθεσίας που ήταν απαραίτητη για τη λειτουργία του νέου κανονιστικού πλαισίου (του νόμου 3431/2006) και ε) Ανάδειξη της ελληνικής αγοράς Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ως μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.