Απορρίφθηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες, οι προσφυγές που είχαν καταθέσει οι εταιρείες Altec Integration και Cyberstream κατά της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. και αφορούσαν στο διαγωνισμό για το έργο με τίτλο «Ανάπτυξη και Διαχείριση Εφαρμογής Ηλεκτρονικής Καταχώρησης και Εκτέλεσης Συνταγών», το οποίο έχει ήδη κατακυρωθεί στην Ionis Development.

Το εν λόγω έργο έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη μιας διαδικτυακής εφαρμογής για την ηλεκτρονική καταχώρηση και εκτέλεση συνταγών φαρμάκων με στόχο αυτή να αποτελέσει ένα εργαλείο για τη διάδοση της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης στους επαγγελματίες του χώρου και τους πολίτες. Υπενθυμίζεται πως εκτός της Ionis Development, είχαν αρχικά καταθέσει προσφορές οι εταιρείες 1) Altec Integration, 2) Di-Micro, 3) Cyberstream, 4) Data Concept, 5) SDC, 6) Quality & Reliability, 7) Gnomon Informatics και 8) Profile Systems & Software.

Το τίμημα του έργου ανέρχεται στις 84.870 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.