Με την Απόφαση 1237/2011 το Διοικητικό Εφετείο της Αθήνας (16ο Τμήμα), αποδεχόμενο πλήρως τις θέσεις της ΕΕΤΤ, την οποία εκπροσώπησε ο νομικός της σύμβουλος, Βασίλης Κονδύλης, απέρριψε την προσφυγή της εταιρείας Vodafone κατά της ΕΕΤΤ.

Η εταιρεία ζητούσε την ακύρωση του επιβληθέντος από την Ανεξάρτητη Αρχή προστίμου, ύψους 19,2 εκατ. ευρώ, για παραβάσεις της τηλεπικοινωνιακής νομοθεσίας, στο πλαίσιο έρευνας για την «υπόθεση των υποκλοπών».