Το 2012 οι λειτουργικές ταμειακές ροές του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα 1,3 δις. ευρώ – μειωμένες ελάχιστα κατά 0,7%, ενώ ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου μειώθηκε σχεδόν κατά 1 δις., πέφτοντας κάτω από 2,9 δις.

Το περιθώριο λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA διαμορφώθηκε στο 35,4%, αυξημένο κατά 100 μονάδες βάσης και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη άγγιξαν τα 364 εκατ. αυξημένα κατά 16%. Αναφορικά με το δ’ τρίμηνο του 2012 τα συνολικά έσοδα του Ομίλου μειώθηκαν κατά 9,1%. Σημειώνεται ότι το μεγαλύτερο μέρος της μείωσης των εσόδων οφείλεται στις μειώσεις των τελών τερματισμού κινητής.

Τα συνολικά έσοδα της σταθερής τηλεφωνίας στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 12,7% το τρίμηνο, ενώ τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδά, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, καθώς και των χρεώσεων που σχετίζονται με τα Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης, ανήλθαν σε 289,7 εκατ. το δ’ τρίμηνο του 2012 (-13,3%).

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΤΕ, Mιχάλης Τσαμάζ, τόνισε πως ο Όμιλος διατήρησε υγιείς τις λειτουργικές ταμειακές ροές, παρά τα χαμηλότερα έσοδα, και μέσω ενός δυναμικού σχεδίου αναχρηματοδότησης ενίσχυσε τα χρηματοοικονομικά του και επέκτεινε τον ορίζοντα αποπληρωμής του δανεισμού.