Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΕΠΕ, στο δεύτερο μισό της τρέχουσας οικονομικής χρήσης εναποθέτουν τις ελπίδες ανάκαμψης οι αναλυτές της ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακής. Ο συνολικός τζίρος διαμορφώθηκε στα 17,2 δις ευρώ μειωμένος κατά 9%, τα ΕΒΙΤDΑ στα 1,3 δις μειωμένα κατά 23,6% και τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν στα 6,5 δις αυξημένα κατά 643,6%.

Ο Κλάδος Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών σημείωσε μείωση Κύκλου Εργασιών κατά 6,6% και διαμορφώθηκε στα 2,052 δις. Τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 491,4 εκατ. παρουσιάζοντας μείωση κατά 7,7%, ενώ τα Κέρδη μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας επίσης παρουσίασαν μείωση κατά 46,9% φτάνοντας τα 157,02 εκατ.

Στην Πληροφορική, ο Κύκλος Εργασιών διαμορφώθηκε στα 411,6 εκατ. με αύξηση 1,7%, τα EBITDA έφτασαν στα 60,1 εκατ. με αύξηση 26,5% και τα κέρδη μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας έφτασαν τα 2,04 εκατ. αυξημένα κατά 50,3%. Στις Τηλεπικοινωνίες, ο Κύκλος Εργασιών διαμορφώθηκε στα 1,19 δις, τα EBITDA και έφτασαν στα 400,8 εκατ. και τα Κέρδη μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας διαμορφώθηκαν στα 153,8 εκατ.

Στην κατηγορία Είδη – Λύσεις Πληροφορικής, ο Κύκλος Εργασιών διαμορφώθηκε στα 87,5 εκατ. τα EBITDA έφτασαν στα 3,03 εκατ. και τα Κέρδη μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας διαμορφώθηκαν στα 1,3 εκατ.. Τέλος, στην κατηγορία Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνίας, ο  Κύκλος Εργασιών διαμορφώθηκε στα 8,9 εκατ., τα EBITDA έφτασαν στα 2,11 εκατ., ενώ τα Κέρδη μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας διαμορφώθηκαν στις 513 χιλ.