Ο David Wilde, CIO στο Νομαρχιακό Συμβούλιο της Κομητείας του Εσσεξ, είναι θερμός υποστηρικτής του cloud. Με σημαντική εμπειρία σε έργα cloud, έχει αναδείξει τη μεγάλη σημασία που έχει το cloud στη μείωση του κόστους, αλλά και στη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του Δημοσίου.

Η κομητεία του Εσσεξ αποτελεί ένα καλό παράδειγμα για το πώς μπορούν να εφαρμοστούν τεχνολογίες του cloud, καθώς συγκαταλέγεται ανάμεσα στις τρεις μεγαλύτερες τοπικές αρχές της Μ. Βρετανίας, με ένα ετήσιο budget της τάξης των 2,4 δισ. και με σχεδόν 50.000 υπαλλήλους. Ως CIO στο Νομαρχιακό Συμβούλιο της κομητείας του Εσσεξ, ο David Wilde εφαρμόζει μια νέα στρατηγική ICT (Ιnformation and Communication Technology) που βασίζεται στο cloud, στα Shared Services και στα collaboration. Με αυτή τη στρατηγική ο Wilde βοηθά την κομητεία στο πρόγραμμα μετασχηματισμού της λειτουργίας της, επιτυγχάνοντας την εξοικονόμηση αρκετών εκατομμυρίων στερλινών.

Το πρόγραμμα που τρέχει στην κομητεία αποτελεί το υπόβαθρο για τα μεγάλα σχέδια του Wilde, στα οποία το cloud δεσπόζει. Στόχος είναι να γίνει ολική μετάβαση του cloud έως το 2015, αναπτύσσοντας private clouds γύρω από συγκεκριμένα συστήματα. Το Νομαρχιακό Συμβούλιο της κομητείας χρησιμοποιεί το Execview, μια υπηρεσία private cloud, για το risk management, το project management και επίσης το performance management. Aλλά και το σύστημα μισθοδοσίας έχει μεταφερθεί στο cloud, όπως και το σύστημα διαχείρισης των αυτοκινητόδρομων. Επιπλέον, έχει κλειστεί ένα συμβόλαιο για το ‘CRM in the Cloud’, ενώ τρέχει ένα πρόγραμμα προμηθειών για την κοινωνική φροντίδα των ενηλίκων, το οποίο διαχειρίζεται μέσα από μια υπηρεσία cloud.

Αναμφίβολα, η στρατηγική cloud που ακολουθεί ο Wilde είναι αρκετά φιλόδοξη – ίσως υπερβολικά φιλόδοξη, όπως παραδέχεται. Οραματίζεται την «infrastructurefree» υποδομή του cloud, αλλά γνωρίζει τις δυσκολίες που υπάρχουν. Παραδέχεται ότι ένας CIO πρέπει να έχει την εποπτεία της αρχιτεκτονικής της υποδομής IT στον οργανισμό του. Πρέπει να γνωρίζει που είναι τα δεδομένα, δεν μπορεί να παραιτηθεί από αυτή την μεγάλη ευθύνη. Πρέπει, ακόμα, να κατανοεί τα ήδη υπάρχοντα συστήματα και να εκμεταλλεύεται τις τάσεις της αγοράς. Και πάνω από όλα να καταλαβαίνει το TCO (Τotal Cost of Ownership), αλλά και να έχει μια καθαρή εικόνα όλου του διαθέσιμου budget για το IT. Πολλοί οργανισμοί εξακολουθούν, ακόμα και σήμερα, να βλέπουν το cloud ως απειλή.

Φοβούνται να αναγνωρίσουν τις δυνατότητες, τις ευκαιρίες, την ευελιξία που προσφέρει το cloud. Ωστόσο, το cloud προσφέρει απεριόριστες δυνατότητες ακόμα και στη συνεργατικότητα. Γι΄αυτό το σκοπό ο Wilde χρησιμοποίησε τεχνολογίες collaboration βασισμένες στο cloud, οι οποίες βελτιώνουν τις σχέσεις της κομητείας με τους πολίτες. Το cloud έχει δοκιμαστεί αρκετά κι είναι πλέον ώριμο, όπως πιστεύει. Και προτείνει μια σταδιακή μετάβαση, καθώς αναγνωρίζει, μεταξύ άλλων, την αναγκαιότητα αξιοποίησης του υπάρχοντος εξοπλισμού.

Ο David Wilde στο Cloud Computing Conference
Παρουσιάζει μέσω Skype

Ο David Wilde θα συμμετάσχει στο Cloud Computing Conference, που διεξάγεται στις 28 Φεβρουαρίου. Ο Wilde είναι θερμός υποστηρικτής του cloud computing, ενώ έχει δημιουργήσει ένα μεγάλο ιστορικό στο δημόσιο τομέα της Μ. Βρετανίας. Μεταξύ του 2000 και 2004 ήταν διευθύνων του τμήματος eBusiness στο γραφείο του Αναπληρωτή Πρωθυπουργού της Μ. Βρετανίας, ενώ έχει περάσει και από τη θέση του Head of Service Delivery στο Central Computer and Telecommunications Agency (το οποίο έχει απορροφηθεί πλέον από το Office of Government Commerce). Από το 2011 αποτελεί τον CIO στο Νομαρχιακό Συμβούλιο της κομητείας του Εσσεξ.