Σε αυτές τις μέρες της οικονομικής στενότητας, το ζήτημα του προϋπολογισμού μετακινείται από την υπεραπλουστευμένη λύση των περικοπών, στο πώς να ξοδέψουμε έξυπνα προκειμένου να… εξοικονομήσουμε χρήματα!

Η προσαρμογή των έργων Πληροφορικής στις ανάγκες των επιχειρήσεων και η ενσωμάτωση βασικών τεχνολογιών με στόχο τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας για εκείνους που θέλουν να κάνουν τη διαφορά υλοποιώντας οικονομικά και αποδοτικά έργα υποδομής, είναι αναγκαία. Ως γνωστόν, οι επενδύσεις σε υποδομές υφίστανται μεγάλες πιέσεις.

Εργα που αυξάνουν την αποδοτικότητα, την παραγωγικότητα των εργαζομένων και την αποτελεσματικότητα της εξυπηρέτησης πελατών αποδεικνύονται ιδιαίτερα πολύτιμα. Ας εξετάσουμε 4 βασικά βήματα που αυξάνουν την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα της υποδομής Πληροφορικής μιας επιχείρησης, ακολουθώντας μία διαφορετική προσέγγιση στις πιο απαιτητικές προκλήσεις που μπορεί να αντιμετωπίσει στον τομέα της Πληροφορικής.

1. Ενοποίηση,πιο αποδοτική αποθήκευση
Ο όγκος των πληροφοριών αυξάνεται ετησίως κατά περίπου 60 %, σύμφωνα με την IDC. Αυτή η έκρηξη  δεδομένων, συνδυασμένη με την τρέχουσα οικονομική κατάσταση, απαιτεί από τις εταιρείες μία διαφορετική προσέγγιση όσον αφορά την αποθήκευση για τα επόμενα χρόνια. Η ενοποίηση και η κατηγοριοποίηση έχει δώσει σε εκατοντάδες επιχειρήσεις τη δυνατότητα να μειώσουν το συνολικό τους κόστος για τις υποδομές αποθήκευσης κατά περισσότερο από 25% και να περιορίσουν τις κεφαλαιακές και λειτουργικές τους δαπάνες. Οταν ο προϋπολογισμός για την Πληροφορική υφίσταται πιέσεις, οι πελάτες της EMC αναφέρουν ότι για κάθε αύξηση της τάξης του 10% στη χωρητικότητα, επιφέρει μία πτώση της τάξης του 1% στην κατανάλωση ενέργειας.

2. Μείωση του κόστους και του ρίσκου της δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας μέσω του deduplication
Καθώς ο όγκος των πληροφοριών αυξάνεται, η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας σε λιγότερο χρόνο και η διασφάλιση ταχύτερων και πιο αξιόπιστων ανακτήσεων δεδομένων αποτελεί πρόκληση. Η μέθοδος του deduplication, της οποίας η υλοποίηση είναι απλή και σύντομη, μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των απαιτήσεων αποθήκευσης αντιγράφων ασφαλείας έως και 98% και παράλληλα να αυξήσει την ταχύτητα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας έως και 90%. Η μέθοδος του deduplication μειώνει τα έξοδα τόσο για το υλικό, όσο και για το λογισμικό, τη συντήρηση, τους απαιτούμενους χώρους, την ενέργεια και τον κλιματισμό.

3. Αύξηση της αποδοτικότητας μέσω του Virtualization
Με το Virtualization το ΙΤ γίνεται ευέλικτο και ικανό να ανταποκρίνεται στις νέες απαιτήσεις των επιχειρήσεων. Προκειμένου να μειώσουν τις ενεργειακές δαπάνες και να αυξήσουν την παραγωγικότητα των υλικών, οι επιχειρήσεις επενδύουν συστηματικά στον τομέα τουVirtualization.
Σήμερα, διατίθενται λύσεις που υποστηρίζουν virtualized περιβάλλοντα και προσφέρουν επιπλέον δυνατότητες για τη βελτιστοποίηση επέκτασης και επιτάχυνσης της εφαρμογής του, υποστηρίζοντας παράλληλα την αδιάλειπτη λειτουργία των διαφόρων εργασιών και τα έργα ανάκτησης δεδομένων από καταστροφή.

4. Μείωση του ρίσκου και βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας με την αρχειοθέτηση Email
Με τον όγκο των πληροφοριών να αυξάνεται, όλες οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν σήμερα κόστη λόγω του αυξανόμενου όγκου των ηλεκτρονικών ταχυδρομείων – ζητήματα στα οποία περιλαμβάνεται η διαχείριση, οι απαιτήσεις για δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και αναπροσαρμογή των εξόδων λειτουργίας, ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησης.

Οι εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να αρχειοθετούν τα emails από το παραγωγικό σύστημα αποθήκευσης, στη συνέχεια να ενοποιούν σε ένα μοναδικό σύστημα τήρησης αρχείων (archive) και τέλος να υλοποιούν αυτόματες διαδικασίες και πολιτικές διατήρησης και διάθεσης κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται μείωση λειτουργικών εξόδων για το email σύστημα μέχρι και 50%.

Συμπέρασμα
Καθώς ο όγκος των δεδομένων αυξάνεται με ταχύτατους ρυθμούς κάθε επιχείρηση πρέπει να είναι προετοιμασμένη ώστε να διαχειριστεί αποτελεσματικά το πιο πολύτιμο περιουσιακό της στοιχείο, την πληροφορία της. Παράλληλα, με τη σωστή υποδομή στον τομέα της Πληροφορικής οι επιχειρήσεις δημιουργούν κατάλληλες συνθήκες για περαιτέρω ανάπτυξη και εξέλιξη των υπηρεσιών τους στο μέλλον.