Ο Μπάμπης Τσιτλακίδης αποχώρησε από τη θέση του CDO (Chief Digital Officer) που κατείχε στο Δήμο Θεσσαλονίκης από το Δεκέμβριο του 2015 και ανέλαβε από το Μάρτιο τη θέση του Εθνικού Εμπειρογνώμονα στην Κομισιόν (για ένα χρόνο και με δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης για 4 ή 6 έτη), χωρίς να έχει οριστεί ακόμα επίσημα ο αντικαταστάτης του (τα projects που είχε αναλάβει πέρασαν, ωστόσο, στο τμήμα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του Δήμου).

Στη νέα του θέση θα εργάζεται στη Γενική Διεύθυνση DG Connect της Κομισιόν και συγκεκριμένα στη μονάδα για την ηλεκτρονική υγεία και την ψηφιακή τεχνολογία για το ευ ζειν και τη γήρανση του πληθυσμού. Στο πλαίσιο αυτό θα επικεντρωθεί στο κομμάτι των πολιτικών που αφορούν τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων Πληροφορικής σε αυτόν τον τομέα.