Αποχώρησε πρόσφατα από τη Forthnet, η Έλενα Στράνη, η οποία ασκούσε καθήκοντα Διευθύντριας Επικοινωνίας.

Η Έλενα Στράνη συνεργάσθηκε με την Forthnet τα τελευταία 9 χρόνια.