Ο Μανώλης Φουντούλης, ο οποίος ασκούσε καθήκοντα Γενικού Διευθυντή στην Compucon, αποχώρησε και τα καθήκοντα της Γενικής Διεύθυνσης αναλαμβάνει προσωρινά ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Βασίλειος Θωμαΐδης.