Θετικό αντίκτυπο έχει το digital workspace για το 51% των οργανισμών της περιοχής ΕΜΕΑ στη δημιουργία νέων πηγών online εσόδων, σύμφωνα με το The State of the Digital Workspace Report της VMware.

Οι βελτιώσεις αφορούν σε αύξηση της απόδοσης του mobile workforce (στο 57% των οργανισμών), στην ικανοποίηση του χρήση (54%) και στην ασφάλεια συσκευών και εφαρμογών (47%).  Επίσης, το 49% των IT στελεχών και decision makers της περιοχής ΕΜΕΑ είδε απτά οφέλη στη διαχείριση κόστους, ενώ το 34% διαπίστωσε βελτίωση των χρόνων στην ανάπτυξη εφαρμογών. Τέλος, το 46% των οργανισμών θεωρεί τα digital workspaces ως ένα μέσο διαχείρισης των κινδύνων ασφάλειας και κανονιστικής συμμόρφωσης.