Στις 18 Αυγούστου, το ΔΣ της ΗΡ αποφάσισε την διερεύνηση στρατηγικών επιλογών που αφορούν το Personal Systems Group (PSG ή κλάδος προσωπικών Η/Υ), συμπεριλαμβανομένων αυτών της απόσχισης του κλάδου σε ξεχωριστή εταιρεία μέσω spin-off ή άλλης οποιασδήποτε συναλλαγής (πχ. πώλησης).

Το παραπάνω σχέδιο αποτελεί μέρος του μετασχηματισμού της εταιρείας, ο οποίος έχει στόχο την εστίαση σε υψηλότερης αξίας λύσεις προς επιχειρήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η εξαγορά της Autonomy (βλ. είδηση παρακάτω). Η ΗΡ πιστεύει ότι η αναζήτηση των επιλογών για το PSG θα βοηθήσει την εταιρεία να επιτύχει τους στρατηγικούς της στόχους και να επιδιώξει κερδοφόρα ανάπτυξη και ενισχυμένη απόδοση στους μετόχους.

Επιπλέον, η εταιρεία ανακοίνωσε την παύση εργασιών σχετικά με τις συσκευές WebOS, και ειδικότερα των TouchPad και WebOS τηλεφώνων. Σημειώνεται πάντως ότι οι αποφάσεις αυτές δεν αφορούν τον κλάδο των εκτυπωτών και εκτυπωτικών υπηρεσιών, το οποίο ονομάζεται Imaging and Printing Group, για το οποίο δεν ανακοινώθηκε τίποτα σχετικό.

Το PC business της ΗΡ αποτελεί τον μεγαλύτερο κατασκευαστή προσωπικών Η/Υ στον κόσμο και επέδειξε ετήσια έσοδα περίπου 41 δις. δολ. το 2010. Γεγονός είναι πάντως ότι το περιθώριο κέρδους της αγοράς των προσωπικών υπολογιστών ανέρχεται σε 6% για την ΗΡ, μειώνοντας προς τα κάτω το συνολικό περιθώριο κέρδους για την εταιρεία στο 11%. Αντίθετα, οι Oracle και ΙΒΜ, οι οποίες επικεντρώθηκαν αποκλειστικά σε δραστηριότητες που απευθύνονται σε επιχειρήσεις απολαμβάνουν σήμερα 45% και 20% λειτουργικά περιθώρια.

Μετά τη συγκεκριμένη ανακοίνωση, οι αναλύσεις για την τύχη της δραστηριότητας PSG «πήραν φωτιά», καθώς αυτή η απόφαση έρχεται μόλις 10 χρόνια μετά την συγχώνευση HP-Compaq, οπότε και υπήρχαν αρκετές «φωνές» που δεν έβλεπαν αξία στην εντατικοποίηση της δραστηριότητας στον τομέα των προσωπικών Η/Υ. Η τιμή της μετοχής της εταιρείας επίσης είχε μια πτώση της τάξης του 20% αμέσως μετά την ανακοίνωση.

Ποιες είναι οι στρατηγικές επιλογές για τον κλάδο αυτό από εδώ και πέρα;Σύμφωνα με διεθνείς αναλύσεις, η πρώτη είναι η πώληση του PSG Group, όπως έπραξε και η ΙΒΜ το 2005 με αγοράστρια τη Lenovo. Η δεύτερη είναι η απόσχιση του κλάδου, όπως έπραξε και η Motorola με το τμήμα ημιαγωγών της το 2003. Η εταιρεία που δημιουργήθηκε (Freescale) εισήλθε μετά από ένα χρόνο στο χρηματιστήριο.

Η τρίτη επιλογή είναι η δημιουργία ενός joint venture, όπως αυτό της NEC με τη Lenovo πρόσφατα για την αγορά της Ιαπωνίας. Και η τέταρτη επιλογή είναι η πώληση σε ένα private equity fund. Αναλυτής της IDC μάλιστα ανέφερε ότι μια επιλογή όπως αυτή της Motorola είναι εφικτή και θα προσδώσει αξία.