Σε καιρούς «Πληροφορικής Ωρίμανσης», οφείλουν να καθοριστούν και να ξεκαθαριστούν οι παράγοντες που αλλάζουν τη θέση και το ρόλο του τμήματος ΙΤ.

Ο κλάδος της Πληροφορικής διανύει μια μεταβατική περίοδο. Οδεύει προς νέους ρόλους ώστε να συμβάλει πλέον στρατηγικά στην επιχειρηματική ανάπτυξη. Είναι, άλλωστε, παρωχημένο να μιλάει κανείς για το ΙΤ μόνο ως μέσο παράδοσης υπηρεσιών τεχνολογίας. Αυτός είναι και ο λόγος που τα τμήματα ΙΤ ωριμάζουν, μεταβάλλονται και αναλαμβάνουν πιο εξελιγμένους ρόλους και αρμοδιότητες. Οπως, μάλιστα, αναφέρει η έρευνα της Gartner, μέχρι τα μέσα της επόμενης δεκαετίας θα έχει μεταβληθεί η πλειοψηφία των ρόλων ΙΤ – κάτι που θα είχε ήδη συμβεί εάν η οικονομική κρίση δεν έφερνε μαζί της πλείστες καθυστερήσεις.

Συγκεκριμένα, υποστηρίζει ότι μέχρι το 2012, τουλάχιστον το 60% των τμημάτων ΙΤ μεγάλων οργανισμών, θα έχουν διαχωριστεί σε δύο τομείς: ένας θα δίνει έμφαση στο sourcing και την υποδομή, και άλλος θα επιμελείται της αρχιτεκτονικής και των αλλαγών που σχετίζονται με τις επιχειρησιακές πληροφορίες, διαδικασίες και σχέσεις. Ο κυριότερος λόγος για το διαχωρισμό αυτό, είναι λόγω της δυσκολίας να επιτευχθεί τελειότητα λειτουργικής παράδοσης και μεταμορφωτικής ανάπτυξης, από ένα μόνο τμήμα.

Υπάρχουν κάποιοι γενικοί κανόνες που επηρεάζουν την ιεραρχική θέση του τμήματος ΙΤ σε έναν οργανισμό, επομένως είναι σημαντικό να αναγνωριστούν οι σημαντικότεροι επιχειρηματικοί στόχοι. Σύμφωνα με την Gartner, υπάρχουν τρεις βασικοί στόχοι.

1. Οταν αλλάζουν οι επιχειρηματικοί στόχοι επηρεάζεται η θέση του ΙΤ
Συνήθως, εάν μια εταιρεία έχει στόχους ανάπτυξης, οργανώνει το τμήμα ΙΤ σύμφωνα με το περιβάλλον της επιχείρησης. Χρησιμοποιεί τις διαδικασίες και τους πόρους πληροφοριών για να καθοδηγήσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, και αξιοποιεί την επιχειρηματική ευθυγράμμιση για να πετύχει ανταπόκριση και ευελιξία. Εάν μια επιχείρηση έχει στόχους που σχετίζονται με την παγκόσμια απόδοση, συνδέει τους πόρους που δίνουν έμφαση στη τεχνολογία, με την ευθυγράμμισή τους με τις federated ή αποκεντρωμένες εργασίες.

Οι επιχειρήσεις που αποζητούν την ανάπτυξη συνήθως στοχεύουν στη δημιουργία καινοτομιών που αφορούν τις αγορές τους, όσο και τους πελάτες τους, μέσα από τη χρήση ομοσπονδιακών ή τοπικών προσανατολισμών. Σε αντίθεση, οι επιχειρήσεις που απαντούν στον παγκόσμιο ανταγωνισμό συνήθως αναζητούν οικονομίες κάποιου μεγέθους. Επομένως, τα τμήματα ΙΤ χρησιμοποιούν κυρίως είτε federated ή τοπικές ευθυγραμμίσεις για να δώσουν την πρωταρχική τους έμφαση, σε συνδυασμό με τη συγκεντρωμένη παράδοση υπηρεσιών ΙΤ.

Φυσικά, όπως τονίζει η Gartner, δεν είναι παράξενο για μια μεγάλη επιχείρηση να συνδυάσει τους στόχους ανάπτυξής της με μια παγκόσμια ανταγωνιστική στρατηγική. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο οργανισμός ΙΤ πρέπει να χρησιμοποιήσει πολύπλευρες λύσης δομής και θέσης και απαιτείται άριστη συγχρονιστική διεύθυνση.


2. Οταν αλλάζουν οι εξωτερικοί καθοδηγητές, επηρεάζεται το focus του ΙΤ
Oταν ο επικρατέστερος επιχειρηματικός driver είναι η διεύθυνση συντονισμού και ρίσκου, η καλύτερη προσέγγιση είναι η federated. Αυτό οδηγεί τον οργανισμό ΙΤ να απευθυνθεί στη διοίκηση για τον έλεγχο του ρίσκου και την ασφάλεια συμμόρφωσης και έτσι, χρησιμοποιεί μια επιχειρηματική ευθυγράμμιση, καθώς ο βασικός του στόχος και ο ρόλος του ως διεύθυνση εξυπηρέτησης, έρχεται σε δεύτερη θέση.

Ωστόσο, σε περιόδους όπου επικρατεί μια αναστάτωση των αγορών ή όταν αυξάνεται η δύναμη των κοινοτήτων (τόσο των καταναλωτικών, όσο και των επιχειρηματικών ή δημόσιων κοινοτήτων – ανάλογα με την περίσταση), οι επιχειρήσεις οδηγούνται προς στρατηγικές ευελιξίας και δομημένης διευθέτησης. Το συνηθέστερο είναι να χρησιμοποιούν συγκεντρωτικές ή ομοσπονδιακές κατευθύνσεις, καθώς προτιμούν είτε να δομούν όλες τους τις κινήσεις από μια κοινή εταιρική τοποθέτηση, είτε προτιμούν ένα πιο περίπλοκο σύστημα που στοχεύει στο συνδυασμό των πλεονεκτημάτων συγχρονισμού ανάμεσα στις επιχειρηματικές μονάδες, και τις αγορές και πελάτες που λειτουργούν ομοσπονδιακά.

Σύμφωνα με τη Gartner, αυτό οδηγεί το τμήμα ΙΤ στη χρησιμοποίηση της επικρατέστερης επιχειρηματικής κατεύθυνσης -είτε αυτή είναι συγκεντρωτική, ή ομοσπονδιακή- για να μεταμορφώσει το management και την αρχιτεκτονική του. Ο λόγος, είναι επειδή αυτές αποτελούν τις σημαντικότερες λειτουργίες για την παράδοση της ευελιξίας και την επίτευξη στόχων. Η επιχειρηματική ευθυγράμμιση και η διαδικασία πληροφοριών, αποτελούν τα σημαντικότερα ζητήματα για τα τμήματα ΙΤ αυτού του τύπου.

Οπως, όμως, συμβαίνει συχνά όταν οι επιχειρηματικοί στόχοι λειτουργούν συνδυαστικά, δεν είναι ασυνήθιστο για μια μεγάλη εταιρεία να συνδυάσει τις ρυθμιστικές της παροχές με τους στόχους της αγοράς. Επομένως, το τμήμα ΙΤ χρειάζεται πολυεπίπεδες λύσεις στα ζητήματα δομής και θέσης – συχνά, μάλιστα, σε συνδυασμό με τις πολυεπίπεδες αντιδράσεις στους επιχειρηματικούς στόχους. Τέτοιες επιπλοκές, απαιτούν πολύ ξεκάθαρη και άριστα συντονισμένη ηγεσία.

3. Οταν αλλάζουν οι παράγοντες συνεργασιών, αυτοί επιδρούν στα όρια που τίθενται στο ΙΤ καθώς στην επιρροή του
Η αποτελεσματικότητα και άνεση της σχηματοποίησης συνεργασιών ανάμεσα στις επιχειρηματικές μονάδες και, όλο και περισσότερο, η σχηματοποίηση εξωτερικών συνεργασιών ανάμεσα στις εταιρείες θα διαφοροποιήσουν κατά πολύ την επιβίωση και την ανάπτυξη εν μέσω δύσκολων καιρών.

Αυτή είναι μια από τις κυριότερες δυνάμεις που σχηματίζουν το περιεχόμενο των τμημάτων ΙΤ όσον αφορά την απόδοση, τον έλεγχο και τη βελτιστοποίηση των τεχνολογικών πόρων, και προς τα εξωτερικά επιχειρηματικά μοντέλα και διαδικασίες που ενισχύονται από το ΙΤ. Αυτές οι πηγές αξιών είναι πολύ πιο περίπλοκες για το τμήμα ΙΤ επειδή απασχολούν διαδικασίες, μετόχους και δραστηριότητες για τις οποίες το τμήμα ΙΤ έχει ελάχιστο ή καθόλου έλεγχο. Αυτό απαιτεί νέες συμπεριφορές ηγεσίας και ιδιότητες για τη διαβεβαίωση συγχρονισμένων οραμάτων, στρατηγικών και τακτικών ανάμεσα στο τμήμα ΙΤ και στην ευρύτερη εταιρεία και επιχειρηματικό περιβάλλον.

Ολα αυτά φέρουν αλλαγές στο ρόλο και θέση του τμήματος ΙΤ. Η επίδραση αφορά στο να εντοπιστεί το ΙΤ πιο στρατηγικά και να του δοθεί έμφαση εξωτερικά, εννοώντας το να του δώσει η οργάνωση μεγαλύτερη ισχύ, όσον αφορά στην αρχιτεκτονική για την αλυσίδα αξιών πέρα από τα επιχειρηματικά σύνορα.

Business Drives IT
Φυσικά, πολλές επιχειρήσεις έχουν παραπάνω από έναν στόχο, αλλά εν τέλει, πρέπει να υπάρχει μια επιλογή που θα είναι πιο ισχυρή, προκειμένου να βοηθήσουν τις αποφάσεις για το τμήμα ΙΤ. Κάποιες προτάσεις της Gartner τονίζουν τους τρόπους για την ενίσχυσή της: 
• Δημιουργήστε στρατηγικούς στόχους για το ΙΤ που ακολουθούν την επιλογή της πρότασης αξίας και την έμφαση στους επιχειρηματικούς πόρους.
• Χρησιμοποιείστε στρατηγικούς στόχους για να δημιουργήσετε διαδικασίες ΙΤ.
• Χρησιμοποιείστε διαδικασίες ΙΤ για να αναγνωρίσετε σχέσεις, επάρκειες, ανάγκες πόρων και επιλογές sourcing.
• Σχεδιάστε μοτίβα θέσεων ΙΤ που θα ακολουθήσουν επιχειρηματικές δομές (όπως κεντρικές ή ομοσπονδιακές).
• Αναπτύξτε ένα οργανόγραμμα.
• Χρησιμοποιείστε τους στόχους, τους πόρους και τις διαδικασίες -όχι το οργανόγραμμα- ως εξελίξιμα εργαλεία management.
• Χρειάζεται τακτική αναθεώρηση και προσαρμογή: δεν υπάρχει μόνο μια σωστή απάντηση, αλλά ακόμη και οι αυτές, αλλάζουν.