Στις 6 Απριλίου, Η Γραμματεία αξιολόγησης Επιστημονικών και τεχνολογικών Επιλογών (STOA), πραγματοποίησε σεμινάριο με ειδικούς για τις νέες κβαντικές τεχνολογίες.

Χρησιμοποιώντας την ικανότητα των υποατομικών σωματιδίων να βρίσκονται σε διαφορετικά σημεία ταυτόχρονα, οι μηχανικοί προσπαθούν να δημιουργήσουν έναν ισχυρό κβαντικό υπολογιστή, που θα μπορεί να δουλεύει με έναν μεγάλο αριθμό «εναγκαλισμένων» κβαντικών μονάδων πληροφοριών (qubits). Σε σχέση με τα κλασσικά bits, τα οποία μπορούν να αναπαραστήσουν την τιμή 1 ή 0, τα qubits μπορούν να αναπαραστήσουν τιμή και 1 και 0 την ίδια στιγμή. Αυτό επιτρέπει να γίνονται παράλληλοι υπολογισμοί, οι οποίοι αυξάνουν γεωμετρικά την ταχύτητα του υπολογιστή. «Επίσης, οι κβαντικές τεχνολογίες ανοίγουν τον δρόμο για πιο ασφαλείς επικοινωνίες μέσα από την «άθραυστη» τεχνολογία κρυπτογράφησης», δήλωσε ο ευρωβουλευτής Paul Rubig (ΕΛΚ, Αυστρία) και πρόεδρος της STOA, στο άνοιγμα της εκδήλωσης.