Πάνω από το 5% θα είναι το χαράτσι που θα επιβληθεί σε λογαριασμούς σταθερής τηλεφωνίας και Internet από το νέο έτος, σύμφωνα με την εγκύκλιο που εξέδωσε ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Γ. Πιτσιλής, καθορίζοντας τη διαδικασία επιβολής και απόδοσης του νέου τέλους συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας.

To τέλος θα επιβάλλεται σε κάθε μηνιαίο λογαριασμό, θα υπολογίζεται ως ποσοστό επί του συνολικού μηνιαίου λογαριασμού, θα εισπράττεται από τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών τηλεφωνίας/Ιnternet και θα αποδίδεται στη φορολογική διοίκηση μέχρι το τέλος του μεθεπόμενου μήνα από την έκδοση κάθε λογαριασμού.