Η Honest Partners επιλέχθηκε από την εταιρεία startup Owiwi, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο του HR consultancy & recruitment μέσω της μεθόδου του gamification, να αναπτύξει το ειδικά διαμορφωμένο dashboard της.

Η Honest Partners υλοποίησε το front-end μέρος του dashboard, μέσω του οποίου οι recruiters έχουν την πλήρη διαχείριση του λογαριασμού τους. Πιο συγκεκριμένα, η πλατφόρμα που υλοποιήθηκε περιλαμβάνει δυνατότητα εγγραφής στην πλατφόρμα, αγορά νέας συνδρομής ή ανανέωση υπάρχουσας με επιλογή του κατάλληλου πακέτου, καθώς και δυνατότητα δοκιμαστικής περιόδου, διαχείριση των διαθέσιμων assessments και αποστολή τους προς τους υποψήφιους, προβολή των δεδομένων που προκύπτουν από την πλατφόρμα της Owiwi, καθώς και εξαγωγή τους σε κατάλληλα σχεδιασμένα report. Όλα τα παραπάνω προβάλλονται στον χρήστη μέσω ενός εύχρηστου και responsive interface εξίσου λειτουργικού σε όλες τις συσκευές (desktop, tablet, mobile).