Η Threenitas, εταιρεία σχεδιασμού και υλοποίησης ολοκληρωμένων λύσεων για ψηφιακά μέσα, ανέπτυξε την εφαρμογή “winbank mycard” για λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς.

Μέσω της εφαρμογής, οι χρήστες μπορούν να παρακολουθούν και να ενημερώνονται στιγμιαία, μέσω των smartphone και smartwatch συσκευών τους, για όλες τις προσφορές των πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών της Τράπεζας Πειραιώς και παράλληλα να εντοπίζουν εύκολα και άμεσα τα πλησιέστερα σημεία στα οποία αυτές προσφέρονται, λαμβάνοντας προσωποποιημένες ειδοποιήσεις καθώς προσεγγίζουν τα σημεία αυτά.

Για την εξυπηρέτηση των λειτουργιών της εφαρμογής, αξιοποιούνται οι δυνατότητες της πλατφόρμας Let’s Place Connect, η οποία έχει αναπτυχθεί από τη Threenitas, και υποστηρίζει location και proximity-based λύσεις πληροφόρησης και προώθησης περιεχομένου. Σημειώνεται ότι η εφαρμογή “winbank mycard” είναι μία από τις λίγες εφαρμογές παγκοσμίως που συνδυάζουν λειτουργία σε smartwatch με τη χρήση τεχνολογίας Geofencing για ενημέρωση και προσαρμογή λειτουργικότητας με βάση την τοποθεσία του χρήστη.